Gerichte oproep circulaire bouweconomie 2020

Vlaanderen Circulair en OVAM lanceren een projectoproep om innovatieve projecten binnen circulair bouwen te ondersteunen. De call loopt tot 23 september.

Wat?

Circulair bouwen is gericht op een efficiënter gebruik van grondstoffen, materialen, energie, water en ruimte, dit door het sluiten van kringlopen. Vandaag bestaan er verschillende systeemknelpunten die de weg naar een circulaire bouweconomie bemoeilijken. Er is een actuele nood aan innovatieve oplossingen die ervoor zorgen dat:

  • Het financieel plaatje klopt wanneer gekozen wordt voor lange termijn projecten met duurzame, circulaire oplossingen;
  • De risico’s voor bouwheren en uitvoerders om met innovatieve bouwoplossingen aan de slag te gaan, gereduceerd kunnen worden;
  • Er meer vertrouwen en transparantie is in de samenwerking en rolverdeling tussen bouwpartners (van investeerder over aannemer tot ontmantelaar) bij innovatieve, duurzame oplossingen, niet enkel bij het begin van de keten, maar ook aan het einde (bij sloop, urban mining, etc.).
  • Innovaties zoals product-as-a-service en leasing van gestandaardiseerde bouwcomponenten op voldoende grote schaal kunnen toegepast worden zodat ze rendabel worden;
  • De individuele en maatschappelijke voordelen van circulair bouwen duidelijker zijn voor bouwheren en gebruikers.

Experimentele, demonstratie- en disseminatieprojecten die een oplossing bieden voor één of meerdere van deze vijf systeemknelpunten en inzetten op urban mining en/of veranderingsgericht bouwen, komen in aanmerking voor de gerichte oproep voor circulaire bouweconomie. De innovaties die getest en getoond worden, moeten opschaalbaar zijn, en maatschappelijk en economisch voldoende relevant. Sterke aanvullende partnerschappen en het verspreiden van ‘lessons learnt’ zijn een harde voorwaarde.

Wie kan subsidie aanvragen?

Partnerschappen van lokale overheden, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en andere organisaties komen in aanmerking. Voor de uitwerking van de projecten moedigen Vlaanderen Circulair en OVAM aan om de verschillende actoren uit de waardeketen maximaal actief te betrekken (van fabrikant, aannemer, bouwheer naar gebruiker, sloper of ontmantelaar en terug).

Hoeveel subsidie kan u krijgen?

Vlaanderen Circulair en de OVAM subsidiëren maximaal 80% van de projectkosten, met een maximaal subsidiebedrag van € 100.000.

Timing?

De deadline voor indienen ligt op woensdag 23 september 2020. Projecten moeten starten in 2020 en afgerond zijn voor 31 december 2022.

Wilt u meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.