H2020: PNO analyseert de nieuwe mogelijkheden

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma binnen Europa. Met de voorstelling van het programma voor 2018-2020, goed voor een budget van bijna € 30 miljard, is het haar laatste periode ingegaan.

Om u wegwijs te maken in de nieuwe mogelijkheden heeft PNO een grondige analyse gemaakt van de trends binnen dit programma. Elke week wordt een artikel gepubliceerd waarin een sector, thema of call aan bod komt.

Alle artikels kunnen via onderstaande link worden geraadpleegd:

http://www.pnoconsultants.com/news/horizon-2020/

Het tweede artikel in de reeks bespreekt de Circulaire Economie. Enkele opvallende conclusies uit dit artikel:

Het recent voorgestelde Horizon 2020 programma 2018-2020 heeft € 1 miljard vrijgemaakt voor circulaire economie. De nadruk ligt op het hergebruiken van producten, het efficiënter en effectiever gebruik van hulpbronnen en het verminderen van afvalstromen, wat moet leiden tot minder omgevings- en klimaateffecten.

Het indienen van projectvoorstellen rond volgende thema’s wordt door de Europese Commissie sterk aangemoedigd:

  • Kringlopen en materialen
  • Water
  • Innovatieve recyclingtechnieken

Voor bedrijven die aandacht besteden aan innovatie voor circulaire economie is de call Greening the economy in line with the UN Sustainable Development Goals zeker interessant. Deze call maakt deel uit van het werkprogramma Climate action, environment, resource efficiency and raw materials dat ook rekening houdt met de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. Andere werkprogramma’s waar circulaire economie aan bod komt zijn Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology, Advanced Manufacturing and Processing’, Food Security en ‘Energy.

Hulp of ondersteuning nodig bij de opmaak van een aanvraag? Contacteer ons!