Hervorming Strategische Transformatiesteun

Sinds 1 januari 2022 werd de Vlaamse steunmaatregel “Strategische Transformatiesteun” (STS) bijgestuurd. De aangepaste regeling mikt op ondernemingen die een transformatie doorvoeren die zowel innovatief als duurzaam van aard is én de internationale concurrentiepositie versterkt. Binnen één project is zowel investerings- als opleidingssteun mogelijk.

Belangrijke wijzigingen betreffen de verplichting om een Klimaatplan en een Concurrentieanalyse als bijlage bij de aanvraag toe te voegen :

  • In het Klimaatplan dient de aanvragende onderneming een aanpak toe te lichten met oog op klimaatneutraliteit in 2050, en rekening houden met de doelstellingen van het Vlaamse Energie-en Klimaatplan (horizon 2030).
  • De Concurrentieanalyse omvat een grondige analyse van de strategische positie van het bedrijf t.o.v. de eigen waardeketen, de markt, en haar concurrenten.

Daarnaast wordt de impact van het project op de onderneming en haar tewerkstelling veel belangrijker bij de beoordeling van het aanvraagdossier. Projecten die een aangroei van tewerkstelling teweegbrengen, hebben een veel hogere slaagkans om Strategische Transformatiesteun binnen te halen.

Een laatste aanpassing is dat het maximum steunbedrag werd verlaagd. Daar waar vroeger tot één miljoen euro steun mogelijk was, bedraagt dit nu maximaal 500.000 EUR per onderneming. Voor projecten met een uitzonderlijk strategisch belang voor Vlaanderen kan dit maximum wel nog verhoogd worden.

Indien u uw project wilt aftoetsen aan de nieuwe voorwaarden inzake STS, kan u met een van onze experten vrijblijvend afstemmen om zicht te krijgen op de potentiële slaagkansen van een steunaanvraag.