Hogere slaagkans H2020-aanvraag door hoge impact

Van plan om binnenkort H2020-subsidie aan te vragen? Let dan op dat de beoordelingscriteria zijn aangescherpt ten opzichte van eerdere werkprogramma’s. In FP7 lag bijvoorbeeld de nadruk op hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek terwijl in het huidige H2020-programma een project voor 33% wordt beoordeeld op de uiteindelijke impact.

Marktpotentieel

Hoe hoger de impact van een project, hoe hoger dus de slaagkans van een subsidieaanvraag. Maar hoe vergroot je die impact? Tijdens het schrijven van een Europese subsidieaanvraag moeten projecten beschrijven hoe projectresultaten zich vertalen naar bruikbare producten of diensten.

Deze vertaling kan gericht zijn op commercialisatie van een innovatie, maar ook op valorisatie van kennis in bredere zin. Zo kunnen projecten met een sociaal, wetenschappelijk of economisch doel allemaal even hoog scoren op impact. Hoe hoger de toepasbaarheid van een project, hoe hoger de impact.

Ken uw doelgroep en communiceer effectief

Daarnaast moet u een duidelijk plan hebben hoe u de verwachte impact gaat behalen. Het bereiken en op de hoogte stellen van uw doelgroep is hier van cruciaal belang. Als ‘de markt’ niet afweet van uw innovatie, zal het ook niet worden gebruikt. Om uw doelgroep te bereiken is het natuurlijk eerst van belang om te bedenken wie die doelgroep is. Afhankelijk van de innovatie kunnen dat instellingen, overheden, bedrijven of individuen zijn. Ook moet u nadenken over wat u uw doelgroep precies gaat vertellen en hoe; om hen te overtuigen van de meerwaarde van uw innovatie.

Duurzaamheid

Uiteindelijk wordt de impact aanzienlijk verhoogd door het verduurzamen van het project. Dat wil zeggen dat uw project en/of de resultaten ook blijven bestaan na afloop van de subsidieperiode. Over het algemeen gebeurt dit door het opstellen van een solide business case. Hier onderzoekt u welke exploitatiestrategie bij uw innovatie past en wat u daarvoor nog nodig hebt. Dit beschrijft u vervolgens in detail in uw business- en exploitatieplan.

PNO als projectpartner

Om impact te vergroten zijn bovenstaande activiteiten van cruciaal belang. De Europese Commissie vat deze activiteiten samen onder de noemer DCE: Disseminatie, Communicatie en Exploitatie. Effectieve DCE vereist dus kennis van de markt en een groot bereik onder eindgebruikers. Dankzij jarenlange ervaring op het gebied van innovatiemanagement en projectparticipatie heeft PNO veel expertise in het opstellen en uitvoeren van succesvolle impact-genererende activiteiten. De toegevoegde waarde van PNO als projectpartner vindt u bijvoorbeeld terug in de volgende diensten:

 

Exploitatie Disseminatie & Communicatie 
Markt analyse & markt scenario’s Disseminatie plan & activiteiten
Business plan & business cases Organiseren workshops & events
Intellectueel eigendom managen In kaart brengen en betrekken van stakeholders
Exploitatie plan & activiteiten Europees breed netwerken

 

Bent u al bezig met, of gaat u een H2020-projectaanvraag schrijven en wilt u graag de impact en daarmee uw slaagkans verhogen? Bespreek uw project dan met één van onze exploitatie-experts.