Innovation Fund: naar een klimaat neutraal Europa

De Europese Commissie heeft een nieuw investeringsprogramma aangekondigd met als doel het ondersteunen van low-carbon technologieën. Dit Innovation Fund werk met oproepen waarbij projectvoorstellen kunnen worden ingediend, een eerste oproep wordt in 2020 verwacht. Het programma loop tot 2030 en heeft een budget van €10 miljard.

Het Innovation Fund moet bijdragen aan de Europese klimaatdoelstelling en tegelijk de competitiviteit van haar industrieën behouden. Hiervoor zijn investeringen in realistische technologische oplossingen en het opschalen van innovaties in sectoren zoals energie, gebouwen, transport, industrie en landbouw noodzakelijk. Hierbij worden vier pijlers naar voor geschoven:

  • Innovatieve low-carbon technologieën en processen in energie intensieve industrieën, inclusief het vervangen van koolstof intensieve producten
  • Carbon capture and utilisation (CCU) & carbon capture and storage (CCS)
  • Innovatieve hernieuwbare energie opwekking
  • Energieopslag

Het programma wil bedrijven en overheidsinstanties financieel aanmoedigen om te investeren in next generation groene technologieën. Hierbij wordt gefocust op zeer innovatieve technologieën en grote flagship projecten die belangrijke emissiereducties teweeg kunnen brengen. Hiervoor kunnen subsidies worden bekomen die tot 60% van de extra kapitaal- en operationele kosten dekken.

Het aanvraagproces zal verlopen in twee fasen, waarbij een voldoende sterk projectvoorstel wordt gevolgd door een volledige aanvraag. Bij de selectie van projecten worden volgende criteria beoordeeld: effectiviteit om broeikasgasemissies de vermijden, mate van innovatie, levensvatbaarheid en maturiteit van het project, schaalbaarheid en kostenefficiëntie.

Interesse? Neem dan zeker contact met ons op!