Innovation Intelligence: contacteer PNO voor benchmarking!

Wist u dat PNO ook benchmarkoefeningen uitvoert?

Zo kan PNO een overzicht maken van de belangrijkste spelers in uw sector (zowel academische als industriële spelers en hun samenwerkingsverbanden) of de dominante denkrichtingen in uw sector (identificeren problemen/topics en de mogelijke oplossingsrichtingen/technologieën).

Verder kan PNO u ook helpen om marktkansen te identificeren en uw innovatieplannen te concretiseren binnen elk stadium van uw project:

  • inspiratie voor nieuwe ideeën
  • bestaande technologie toepassen in nieuwe markten
  • in kaart brengen van de state-of-the-art

 

Interesse? Contacteer ons!