Interreg Vlaanderen-Nederland lanceert eerste oproep

Hoog mikken voor de lage landen!

Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees programma om grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Tot 2027 is er financiële steun beschikbaar voor organisaties die rond ‘Een slimmer, groener en socialer Europa zonder grenzen’ vernieuwende projecten willen opzetten.

Wat?

Voor deze eerste projectoproep geldt geen specifieke inhoudelijke focus, zolang de projecten aansluiten op (minstens) één van de prioriteiten van dit Interreg programma:

  • Een slimmer Europa: ontwikkelen en versterken van mogelijkheden voor onderzoek en technische vernieuwing; ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie en ondernemerschap.
  • Een groener Europa: bevorderen van duurzaam energiegebruik (energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen, slimme energiesystemen, minder uitstoot van broeikasgassen); bevorderen van klimaatadaptatie en rampen-risicopreventie; bevorderen van circulariteit en hulpbronnen-efficiëntie; bevorderen van biodiversiteit en groene infrastructuur en vermindering van verontreiniging.
  • Een socialer Europa: werken aan doeltreffende en inclusieve arbeidsmarkten; werken aan gelijke toegang tot inclusief en hoogwaardig onderwijs (‘levenslang leren’); versterken van de rol van cultuur en duurzaam toerisme in de economische en sociale ontwikkeling.
  • Een Europa zonder grenzen: overwinnen van grensobstakels bij grensoverschrijdende communicatie en samenwerking (wegwerken van bestuurlijke en juridische hindernissen, opbouwen van wederzijds vertrouwen).

Wie?

Projecten moeten grensoverschrijdend zijn. Dit wil zeggen: samenwerking tussen minstens één Vlaamse en één Nederlandse partner binnen het project is nodig. Organisaties gevestigd in het Vlaamse Gewest kunnen meedoen. In Nederland moeten organisaties gevestigd zijn in de provincies Limburg, Noord-Brabant en/of Zeeland. Zowel (kmo-) bedrijven als publiekrechtelijke organisaties komen in aanmerking voor ondersteuning.

Wanneer?

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen:

Stap 1 – Aanmelding van een beknopt projectconcept voor 31 maart 2022. Indiening gebeurt via het nieuwe e-loket. Eind juni 2022 wordt een preselectie gemaakt. Deze projectconcepten worden vervolgens uitgenodigd om een uitgewerkte projectaanvraag op te stellen.

Stap 2 – Deadline voor indiening van uitgewerkte projectaanvragen is vastgesteld op 25 november 2022. Het Comité van Toezicht beslist dan op 22 februari 2023 over de ingediende projectaanvragen.

Hoeveel?

Voor deze eerste oproep voorzien Interreg Vlaanderen-Nederland een maximum budget van € 69 miljoen. Maximum 50 % van de subsidiabele kosten kunnen worden gesteund. Er is geen minimum- of maximumbudget per project.

Vragen?

PNO ondersteunt uw organisatie graag bij de uitwerking van uw subsidiedossier. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.