Kleine en middelgrote windmolens krijgen een investeringssubsidie in België

Vanaf 2018 is er een nieuwe jaarlijkse investeringssubsidie in België die kleine en middelgrote windmolenprojecten moet stimuleren. Vlaams minister van Energie, Bart Tommelein, en Vlaams minister van Milieu, Joke Schauvliege, werkten samen een subsidieplan uit dat “Windkracht 2020” werd gedoopt. Om dit plan uit te voeren is er jaarlijks een budget van 4.2 miljoen euro voorzien.

Welke windmolens worden ondersteund?
Zowel projecten met kleine en middelgrote windmolens komen in aanmerking voor de investeringssubsidie. Maar wanneer is een windmolen nu precies klein of middelgroot? Een kleine windmolen heeft een maximale ashoogte van 15 meter. Een middelgrote heeft een ashoogte van 15 meter of meer, met een maximaal vermogen van 300 kilowatt.

Worden alle projecten gesubsidieerd?
Neen, het totale jaarlijkse budget van 4.2 miljoen euro zal verdeeld worden over de best gerankschikte projecten. Eén keer per jaar zal de Vlaamse minister van Energie een biedprocedure opstarten om de beste projecten te financieren. De projecten zullen gerangschikt worden volgens een aantal criteria als: de efficiëntie van de windturbine, de energieopbrengst en de kostprijs. De eerste biedprocedure zal nog dit najaar plaatsvinden.

Wenst u meer informatie? Klik dan even door op volgende link.