Limburgse innovatiesubsidie voor kmo’s

Om Limburgse kmo’s aan te moedigen samen met andere bedrijven een innovatieproject te realiseren, heeft de provincie Limburg een aparte subsidiemaatregel: “Innovatiegedreven ondernemerschap”. Hiermee kunnen samenwerkende bedrijven een subsidie aanvragen voor innovatieprojecten gericht op de ontwikkeling van een vernieuwend product, proces, dienst of marktbenadering. 

Voor welke projecten is het?

Steun gaat voornamelijk naar projecten die al relatief “kort” bij de markt staan, m.a.w. gericht op conceptvalidatie en ontwikkeling (o.a. het testen en bijsturen van concepten, prototyping, pilots, demonstraties), en minder op fundamenteel onderzoek.

Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager een Limburgse kmo is en een samenwerking aangaat met minstens één andere onderneming (al dan niet kmo). Onderzoek- of kennisinstellingen en overheidsinstellingen kunnen geen aanvraag indienen, maar eventueel wel als externe dienstverlener ingeschakeld worden.

Steunpercentages tot 50% zijn mogelijk, met een maximum van € 50.000 subsidie per project.

Er zijn jaarlijks twee cutoff dates om een aanvraag in te dienen: 30 april en 30 oktober.

Geïnteresseerd of hulp nodig bij de aanvraag? Contacteer ons!