M-ERA.NET oproep 2022

Op 15 maart 2022 werd een nieuwe M-ERA.NET oproep geopend. Binnen deze oproep wordt steun gegeven aan ambitieuze, transnationale R&D-projecten met focus op materialen, o.a. voor het opwekken en de opslag van energie.

Deelnemende landen M-ERA.NET en budget

M-ERA.NET is een Europees netwerk van openbare subsidie-verlenende organisaties. Samen werken ze aan een verbeterde coördinatie en ondersteuning van nationale en regionale steunprogramma’s die gericht zijn op onderzoek naar en ontwikkeling van materialen en batterij-technologieën.

In totaal nemen 33 nationale/regionale subsidie-verlenende organisaties van 24 verschillende landen deel aan de nieuwe M-ERA.NET oproep. Deelnemende landen zijn: België (zowel Vlaanderen als Wallonië), Oostenrijk, Bulgarije, Kroatië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Letland, Litouwen, Finland, Frankrijk, Duitsland (Saxony), Hongarije, Israël, Luxemburg, Polen, Roemenië, Canada (Québec), Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Taiwan, Turkije en mogelijk ook Brazilië (nog te bevestigen).

Deze organisaties hebben een totaalbudget van € 25 miljoen beschikbaar voor de nieuwe M-ERA.NET oproep.

Belangrijke voorwaarden

Een project moet ingediend worden door een consortium van minstens drie partners uit minstens drie verschillende deelnemende landen van de M-ERA.NET Call 2022. Projecten worden typisch ingediend door kleine tot middelgrote consortia (3-5 partners), hoewel meerdere partners ook mogelijk zijn.

De maximum projectduur is 3 jaar.

De totale inspanning (gemeten in mensmaanden) van een enkele aanvrager mag niet meer dan 60% bedragen van de totale projectinspanning, en de totale inspanning van aanvragers uit één land mag niet meer dan 70% van de totale projectinspanning bedragen.

Projectvoorstellen moeten gelinkt zijn aan één van de volgende topics:

  • Materials for energy: focus on enabling new and cleaner energy production, storage, conversion and utilisation.
  • Innovative surfaces, coatings and interfaces: focus on stimulation of application driven development of innovative surfaces, thin films, coatings, interfaces and related process technologies, including a broad spectrum of compounds (from electrodes and batteries up to antipathogen coatings).
  • High performance composites, defined as engineered materials, including hybrids, composed of two or more constituents, for example, a polymer or metallic matrix reinforced by a fibre, particle, container or a filler that meets the requirements which cannot be otherwise fulfilled by one component alone. The matrix, fibres, particles and fillers can be metallic, ceramic, mineral, synthetic or from biological sources. Fibres, particles, containers, and fillers can be on the nanoscale.
  • Functional materials: design and simulation of materials and microstructures with tailored properties and appropriate process technologies to achieve high performance in industrial applications.
  • New strategies for advanced material-based technologies for health applications: focus on new or improved solutions to health-related issues through the development of new advanced materials and coatings as key components of diagnostics, clinical or surgical treatments, and therapeutics (e.g. medical devices, drug delivery systems, implants, regenerative and reparative medicine, cell and gene therapies, real-time monitoring in vivo sensors, and others).
  • Materials for electronics: focus on material research and its application, with special focus on physical properties of electronic and magnetic materials, spintronics, materials design and architecture for nano-electronics and chipless electronics, device physics and engineering, micro- and nano-electro(-opto) mechanical systems and organic and inorganic electronic devices and their integration.

Steunbedragen- en percentages voor Vlaamse partners die deelnemen aan de oproep

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van M-ERA.NET-projecten voorziet VLAIO een budget van € 1 miljoen. Het steuninstrument “onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten” wordt hiervoor ingezet, met steunpercentages die variëren tussen 25-60% naargelang de grootte van de deelnemende Vlaamse onderneming en het onderzoeks- en ontwikkelingsgehalte van het project. De maximale steun voor de Vlaamse deelname aan een M-ERA.NET project is begrensd op € 500.000.

In geval van samenwerking tussen een Vlaams bedrijf en een Vlaamse onderzoekspartner wordt de samenwerkingstoeslag verhoogd tot 15%, op voorwaarde dat geen van de Vlaamse partners (bedrijf, kennisinstelling) meer dan 70% van het Vlaams deelbudget voor hun rekening nemen. Hierdoor kan het steunpercentage verhogen tot maximaal 70% voor een onderzoeksproject en maximaal 60% voor een ontwikkelingsproject.

Aanvraagprocedure en deadlines.

De oproep wordt georganiseerd als een tweestapsprocedure, met als eerste stap de indiening van een “pre-proposal” (deadline 15 juni 2022). Projecten die geselecteerd worden na deze eerste stap mogen vervolgens een “full proposal” uitwerken (deadline 17 november 2022).

Als Vlaamse deelnemer bent u ook verplicht een digitale Vlaamse aanvraag in te dienen voor een onderzoeks- of een ontwikkelingsproject bij VLAIO.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op voor meer info.