Nieuw Europees steunpakket voor kmo’s

De Europese Commissie heeft recent plannen gepresenteerd voor een nieuw steunpakket voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s). Een betere toegang tot financiering maakt onderdeel uit van die plannen, maar het voorgestelde pakket bevat ook niet-financiële maatregelen die bedoeld zijn om het concurrentievermogen en de veerkracht van Europese kmo’s te stimuleren. Wat kunnen we precies verwachten?

Focus op kmo’s als ‘motor van de economie’

99% van alle Europese bedrijven is een kmo. Circa 24 miljoen bedrijven, goed voor twee derde van de totale werkgelegenheid in de privésector. Kmo’s worden daarom vaak ‘de motor van de economie’ genoemd, want de welvaart van de EU op de lange termijn hangt sterk af van kmo’s en hun sleutelrol bij de overgang naar een groene, digitale en veerkrachtige economie.

Toch zijn kmo’s de afgelopen jaren onevenredig hard getroffen door een reeks grote tegenslagen. De COVID-pandemie, de Russische oorlog tegen Oekraïne, de energiecrisis, een stijgende inflatie en krapte op de arbeidsmarkt. Mede daardoor scoren kmo’s in 2023 nog steeds onder het niveau van 2019. Daarom komt de Europese Commissie met plannen voor een gloednieuw ‘SME Relief Package’.

Wat is dit kmo-steunpakket precies?

Het nieuwe ‘SME Relief Package’ bestaat uit verschillende plannen om het concurrentievermogen en de veerkracht van kmo’s in Europa te stimuleren. In het kort gaat het bij deze voorstellen om het verminderen van de ‘regeldruk’ voor bedrijven, een eerlijker ondernemingsklimaat voor de interne markt, een beter investeringsklimaat voor kmo’s, en steun voor groei van kmo’s naar mid-caps om hun volledige economische potentieel te ontsluiten.

Als onderdeel van deze plannen stelt de Europese Commissie twee gloednieuwe wetgevingsmaatregelen voor:

  • een verordening over betalingsachterstanden bij handelstransacties: Het voorstel introduceert nieuwe regels voor striktere betalingstermijnen (maximaal 30 dagen), verhelpt juridische lacunes en dubbelzinnigheden in de huidige EU-regelgeving, gaat in op automatische betaling van opgelopen rentes, en introduceert nieuwe spelregels om kmo’s te beschermen tegen wanbetalers.
  • een richtlijn voor het invoeren van een ‘Head Office Tax System’ voor kmo’s: dit is interessant voor kmo’s die zaken doen ‘over de grens’. Het biedt kmo’s de mogelijkheid om hun fiscale zaken af te handelen met slechts één enkele belastingdienst. Kmo’s die actief zijn in verschillende lidstaten moeten de vrijheid van vestiging en het vrije verkeer van kapitaal ten volle kunnen benutten.

Andere belangrijke beloften om kmo’s te helpen

In de berichtgeving over het nieuwe kmo-steunpakket belooft de Commissie verder ook:

  • om omslachtige administratieve procedures voor kmo’s te vereenvoudigen en te digitaliseren (zoals verklaringen en certificaten rondom detachering van werknemers).
  • verder te blijven werken aan de eerder beloofde vermindering (25%) van de rapportageverplichtingen voor kmo’s.
  • om een ‘kmo-gezant’ te benoemen die de EU gaat adviseren over kmo-kwesties en ook zorgt voor de externe belangenbehartiging van kmo’s.
  • de huidige drempels van de ‘kmo-definitie’ te herzien voor eind 2023. Er moet een nieuwe definitie komen met extra aandacht voor de groei van kmo’s.
  • om opleidingsactiviteiten van Large Skills Partnerships te blijven ondersteunen, die zijn gericht op een betere afstemming van vraag en aanbod van relevante beroepsvaardigheden voor kmo’s op de Europese arbeidsmarkt.

Tot slot belooft de Commissie om te zorgen voor een betere toegankelijkheid tot financiering voor kmo’s (bovenop de ruim 200 miljard euro die al beschikbaar is via verschillende EU-financieringsprogramma’s tot 2027). Dit betekent onder meer dat het extra budget (7,5 miljard euro) voor de garantiecapaciteit van het InvestEU-programma ook beschikbaar zal zijn voor kmo’s (via STEP, het ‘Strategic Technologies for Europe Platform’).