Nieuwe de-minimis verordening 2024-2030

Voor de periode 2024-2030 is er een nieuwe de-minimis verordening in voege waarin enkele wijzigingen doorgevoerd werden. In dit artikel hebben we de voornaamste veranderingen voor u samengevat.

de-minimis verordening: wat is dat juist?

Opdat toegekende steun aan bedrijven de markt niet zou verstoren, is staatsteun onderworpen aan vrij strenge Europese staatssteunregels. Alle staatssteun moet daarom in principe aangemeld worden bij de Europese Commissie (EC) en mag niet starten vooraleer ze officieel wordt goedgekeurd door de EC, wat soms lang kan duren. De de-minimis verordening biedt, onder specifieke voorwaarden en voor bepaalde maatregelen (waaronder de kmo-groeisubsidie en kmo-groeiportefeuille), een versoepeling op deze procedure, waardoor er eenvoudiger en sneller steun aangevraagd kan worden.

Wat zijn de voornaamste veranderingen?

De vorige de-minimis verordening liep eind 2023 ten einde. Begin 2024 trad er een nieuwe verordening in voege die zal lopen tot eind 2030. Binnen deze nieuwe verordening zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Zo wordt de drempel opgetrokken tot 300.000 euro de-minimissteun per onderneming (ook voor bedrijven in de transportsector), gekeken over een periode van 3 jaar. Voor de bepaling van deze 3 jaar wordt voortaan ook gekeken naar de volledige 3 jaar ervoor, en niet langer het huidige en de twee voorgaande boekjaren, wat soms kon leiden tot sterk variërende periodes. Voor het bepalen van deze de-minimissteun moet gekeken worden naar het moment van toekenning van steun en dus niet het moment van uitbetaling van de steun. Bij steun onder de vorm van een lening is het moment van eerste opname belangrijk.

Bepaalde zaken blijven dan weer onveranderd. Zo moet de steun nog steeds berekend worden per lidstaat en per onderneming, inclusief alle verbonden ondernemingen. Bij deze verbonden ondernemingen mag de volledige groep dus maximaal € 300.000 de-minimis krijgen per lidstaat.

Ook onveranderd is dat subsidies onder de-minimis nog steeds toegekend kunnen worden aan ondernemingen in moeilijkheden (OIM). Als de steun wordt verleend in de vorm van waarborgen of leningen, zijn er wel extra voorwaarden inzake dit OIM statuut.

Tot slot zal de EC vanaf 1 januari 2026 een register invoeren waarin alle de-minimis steun teruggevonden kan worden. Dit om de administratieve last voor de ondernemingen en administraties te verkleinen. Deze verplichting zou gelden voor alle steunverlenende overheden, zowel op federaal als gewestelijk niveau, maar dus ook voor alle lokale overheden, zoals provincies, gemeentes, intercommunales,…

Zolang dit register is er niet is, blijft echter een verklaring op eer noodzakelijk.

Meer weten? Neem vrijblijvend even contact op voor meer info.