24 miljoen beschikbaar voor nieuwe EFRO-oproepen binnen de thema’s digitalisering, City of Things en klimaatadaptatie

Vorige week lanceerde de EFRO-beheersauthoriteit nieuwe oproepen binnen zowel beleidsdoelstelling 1: Slim Vlaanderen als 2: Duurzaam Vlaanderen, goed voor een beschikbaar bedrag van 24 miljoen euro aan Europese steun.

Wat is EFRO?

EFRO is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. EFRO Vlaanderen steunt projecten die de duurzame groei en concurrentiekracht in onze regio versterken. Projecten passen typisch binnen actuele thema’s als innovatie, digitalisering en/of koolstofarme, circulaire of energie-efficiënte economie, klimaatadaptatie of multimodale stedelijke mobiliteit.

Het fonds geeft een subsidie van max. 40%. Deze subsidie kan gebruikt worden voor investeringen, werkingskosten, communicatie, personeel en overhead-kosten.

Wie kan een EFRO subsidie aanvragen?

Zowel Overheden, Kennis- en onderzoekinstellingen, Bedrijven, als Middenveldorganisaties komen in aanmerking voor EFRO. Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid kunnen een project indienen.

Actuele oproepen

  1. Slim Vlaanderen:
    1.1 Digitalisering: projecten die kunnen zorgen voor een versterking van digitalisering bij burgers, bedrijven, onderzoeksorganisaties en overheden zoals bijv. het opzetten en ontwikkelen van open data en innovatieplatformen, het demonstreren, testen en experimenteren met nieuwe datagedreven digitale technologieën, etc.
    1.2 City of Things: projecten die Internet of Things (IoT), (open) data en/of AI inzetten om op een slimmere manier aan beleidsvoering te doen en/of een maatschappelijke uitdaging willen aanpakken en dit in samenwerking met een relevant ecosysteem.
  2. Duurzaam Vlaanderen:
    2.1 Klimaatadaptatie: innovatieve demonstratieprojecten die inzetten op het creëren van bedrijventerreinen van de toekomst en die een gezamenlijke buffering, recuperatie, en gebruik van water nastreven.

De vooraanmelding moet ten laatste op vrijdag 31 maart 2023 ingediend zijn. De deadline voor indiening van het volledige projectvoorstel is vrijdag 30 juni 2023.

Indien u uw project wilt aftoetsen, kan u met een van onze experten vrijblijvend afstemmen om zicht te krijgen op de potentiële slaagkansen van een steunaanvraag.