Nieuwe infosessies van Sport Vlaanderen & ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV)

Sport Vlaanderen organiseert jaarlijks een oproep voor het indienen van bovenlokale sport- en topsportinfrastructuur. In 2017 werd er in het totaal 20 miljoen euro uitgereikt aan 44 bovenlokale sportprojecten. Daarnaast werd er ook nog eens 8.9 miljoen euro uitgereikt aan 8 topsportprojecten. Ook in 2018 werden er reeds 47 projecten goedgekeurd, goed voor een totaal subsidiebedrag van 22.6 miljoen euro. PNO Consultants begeleidde één van de gehonoreerde projecten. Naast deze subsidie bestaan er nog een reeks andere mogelijkheden om uw sportprojecten te financieren. Daarom organiseren Sport Vlaanderen en PMV een aantal infosessies om dit uitgebreid toe te lichten.

Wat zal er aan bod komen tijdens de infosessies?
Tijdens de infosessies zal het aanbod van mogelijkheden van PMW uitgebreid toegelicht worden aan de hand van experts. Daarnaast zullen er ook gastsprekers aanwezig zijn die een aantal topics behandelen als: “hoe een business plan opstellen” en “het evaluatieproces voor een banklening”. Bijkomend, zal er ook de mogelijkheid zijn om een individueel adviesgesprek aan te gaan.

Waar en wanneer vinden de infosessies plaats?
Momenteel zijn er twee infosessies gepland. De eerste zal plaatsvinden op 1 oktober 2018 in het VAC te Leuven. De tweede sessie wordt gegeven op 24 oktober 2018 in het VAC te Gent. Om deel te nemen aan deze infosessies moet u inschrijven via infrastructuur@sport.vlaanderen met de vermelding van uw naam en functie, uw organisatie en aan welk van beide sessies u wenst deel te nemen. Indien u ook een individueel gesprek wenst, dient u uiterlijk te registreren voor 14 september 2018.

Meer informatie vindt u terug op de website van de Vlaamse sportfederatie.