Nieuwe oproep ‘Call 2’ Interreg Noordzee Regio

Recent lanceerde Interreg Noordzee Regio een nieuwe oproep (‘Call 2’) voor innovatieve projecten die grensoverschrijdende samenwerking beogen.

Wat?

Het programma Interreg Noordzee Regio 2021-2027 heeft als doel om de regio groener, slimmer en leefbaarder te maken. Met Interreg-steun kunnen internationale samenwerkingsverbanden nieuwe ideeën testen en gezamenlijke uitdagingen in de Noordzee Regio aanpakken. Het programma focust op vier prioriteiten, die op hun beurt uit een aantal doelstellingen bestaan:

 1. Robuuste en slimme economieën in de Noordzee Regio
  • versterken van onderzoeks- en innovatiecapaciteiten en ‘uptake’ van geavanceerde technologieën
  • ontwikkelen van vaardigheden voor slimme specialisatie, industriële transitie en ondernemerschap
 2. Een groene transitie in de Noordzee Regio
  • verbeteren van de energie-efficiëntie en verminderen van de uitstoot van broeikasgassen
  • bevorderen van hernieuwbare energie (Directive 2018/2001)
  • stimuleren van slimme energiesystemen, -netwerken en -opslag (zonder overlap met het TEN-E netwerk)
  • versnellen van de transitie naar een circulaire en grondstof-efficiënte economie
  • bevorderen van duurzame multimodale mobiliteit in de stedelijke omgeving, als deel van de transitie naar een netto koolstofvrije economie
 3. Een klimaatbestendige Noordzee Regio
  • bevorderen van de klimaatadaptatie, risicopreventie en rampenbestendigheid, aan de hand van onder andere ecosysteem-gebaseerde methoden
  • beschermen en behouden van de natuur, verbeteren van de biodiversiteit en groene infrastructuur, ook in de stedelijke omgeving, en verminderen van alle vormen van vervuiling
 4. Een beter bestuur in de Noordzee Regio
  • meer aansturen op samenwerking

Projectvoorstellen moeten minstens één van deze prioriteiten nastreven om in aanmerking te komen.

Voor wie?

Zoals de naam al doet vermoeden staat Interreg Noordzee Regio open voor bedrijven en instellingen uit Nederland, Denemarken en delen van België (Vlaams Gewest), Frankrijk, Duitsland, Zweden en Noorwegen. Om in aanmerking te komen voor Interreg-steun moet (in de meeste gevallen) het consortium voldoen aan de regel van drie: een samenwerkingsverband dat bestaat uit ten minste drie projectpartners uit drie verschillende (aan het programma deelnemende) landen.

Hoeveel?

De Interreg-subsidie bedraagt maximaal 60% van de kosten voor projectpartners gevestigd in een EU-lidstaat en maximaal 50% van de kosten voor projectpartners gevestigd in Noorwegen.

Tegen wanneer?

De huidige oproep (‘Call 2’) zal sluiten op 14 november 2022.

Heb je vragen? PNO staat klaar met vrijblijvend advies. Neem gerust contact met ons op.