Nieuwe oproep circulair water

Van plan om investeringen uit te voeren die focussen op minder waterverbruik of hergebruik van water? Mogelijk maakt u dan kans op steun vanuit de Vlaamse Milieumaatschappij die recent de oproep “circulair water” lanceerde.

De Vlaamse Milieumaatschappij wil met de nieuwe oproep bedrijven en organisaties ondersteunen die de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen verhogen. Investeringsprojecten die focussen op minder waterverbruik of meer circulair watergebruik komen hierbij in aanmerking voor steun. Projecten kunnen 40 % tot 75 % steun ontvangen, met een minimale subsidie van € 50.000 tot maximum € 2 miljoen. In totaal werd er voor 2023 een budget van € 10 miljoen beschikbaar gemaakt voor deze oproep.

Alle organisaties met rechtspersoonlijkheid komen in aanmerking voor steun. Er is echter wel een samenwerking vereist tussen minstens twee partijen die:

  • Alternatieve waterstromen uitwisselen met aandacht voor waterbesparing en milieuwinsten voor de omgeving;
  • Effluentwater (bedrijfsafvalwater, effluent van een rioolwaterzuiveringsinstallatie) hergebruiken met aandacht voor de valorisering of behandeling van concentraatstromen;
  • Innovatieve technieken ontwikkelen om primaire waterbronnen te beschermen en aan te vullen.

Het kan hierbij zowel gaan over gezuiverd afvalwater, proceswater, bemalingswater, hemelwater en/of een combinatie ervan. Samenwerkende partijen kunnen zich laten bijstaan door kennispartijen zoals universiteiten of studiebureaus.

U kan een projectidee indienen (maar dit is niet noodzakelijk) tot en met 16 juni 2023. Een projectvoorstel indienen kan tot woensdag 6 september 2023.

Waag uw kans en laat ons vrijblijvend de slaagkansen van uw project voor deze oproep inschatten! Contacteer Marc De Coster voor meer info, tel. +32 477 99 19 27, marc.decoster@pnoconsultants.com.