Nieuwe oproep: Ontwikkelingsproject op pilootschaal

Het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe producten, diensten of processen komt in aanmerking voor subsidies via de trajecten onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. Maar ook in de latere fasen van een innovatietraject hebben bedrijven nood aan steun en begeleiding. Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) wil hierop inspelen met het openstellen van een nieuwe oproep voor ontwikkelingsprojecten met een focus op pilootschaal/demo-activiteiten.

Komt u in aanmerking?

Een project komt in aanmerking wanneer reeds voldoende maturiteit bereikt is bij de start van het project (bijvoorbeeld proof of concept op kleinere schaal), maar er nog geen commerciële uitrol mogelijk is. In termen van Technology Readiness Level komen projecten met een start TRL van 6-7 in aanmerking. Dit project mag zowel op het niveau van een individueel bedrijf worden uitgevoerd, of in samenwerking tussen twee of meerdere bedrijven.

Hoe, wat en wanneer?

  • Uw projectvoorstel bestaat uit (i) document met financiële informatie, (ii) aanvraag met uitwerking van het project en (iii) Excel begroting.
  • Voor deze oproep is een budget voorzien van € 10 miljoen. De gevraagde steun moet minstens € 100.000 bedragen en wordt afgetopt op een maximum van € 500.000 steun. Het basissteunpercentage bedraagt 25% (waarbij uitzonderingen tot 50% mogelijk zijn).
  • Indienen gebeurt online via mail, uiterlijk op maandag 3 september 2018.

Geïnteresseerd? PNO helpt u bij de volledige uitwerking van uw project!