Nieuwe regels in 2022 voor VLAIO O&O-projecten

Vanaf 1 januari 2022 gelden er nieuwe regels voor VLAIO onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten met betrekking tot de berekening van de maatschappelijke impact voor Vlaanderen.

Bij de evaluatie van subsidiedossiers voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten toetst VLAIO steeds de positieve return voor Vlaanderen af. Dit wil zeggen: in hoeverre zal de verleende subsidie leiden tot extra werkgelegenheid of investeringen in Vlaanderen?

Om deze toetsing objectiever en meer kwantitatief te maken, introduceerde VLAIO begin 2021 nieuwe valorisatiecriteria. Bedrijven moesten op basis van een berekening aantonen dat elke euro subsidie die ontvangen zou worden, zou resulteren in minstens tien euro return voor Vlaanderen. Deze ‘valorisatiehefboom’ moet berekend worden over een periode van vijf jaren na afloop van het innovatieproject. Tot voor kort mocht de berekening bestaan uit twee belangrijke pijlers:

  • Economische impact: een cijfermatige inschatting van de verwachte impact van het project in termen van tewerkstelling en/of investeringen in Vlaanderen. Het gaat hier om vb. nieuwe aanwervingen of een belangrijk behoud in de tewerkstelling als gevolg van het project, investeringen voor activiteiten waarbij de projectresultaten worden aangewend, eventuele effecten bij onderaannemers of toeleveranciers in Vlaanderen, etc.
  • Maatschappelijke impact: een kwantitatieve inschatting van de eventuele maatschappelijke meerwaarde van het project, zoals bijvoorbeeld op vlak van milieu, energie, gezondheid, etc.

Na een proefperiode van 1 jaar, schaaft VLAIO de valorisatiecriteria bij: vanaf 1 januari 2022 mag de valorisatiehefboom uitsluitend nog op basis van de economische impact berekend worden, i.e. op basis van de verwachte tewerkstelling of investeringen in Vlaanderen. De maatschappelijke impact mag wel nog steeds vermeld worden en kan eventueel leiden tot een pluspunt bij de beoordeling.

In de loop van december 2021 zullen nieuwe templates op de website van VLAIO gepubliceerd worden.

Vraagt u zich af hoe u de economische impact van uw subsidiedossier kan berekenen? Neem dan vandaag nog contact met ons op!