Nieuwe steunmaatregel afvaltransport binnenvaart

Om ondernemingen te overtuigen van de talrijke voordelen van de binnenvaart bestaan er vanuit De Vlaamse Waterweg verschillende steunmaatregelen. Recent werd er een nieuwe uitgewerkt om afvaltransport over de binnenvaart te stimuleren.

Op jaarbasis wordt ongeveer 37 miljoen ton afval geproduceerd in Vlaanderen. Slechts 12% – 4,5 miljoen ton – van dit afval wordt via de binnenvaart vervoerd. Het doel van de nieuwe steunmaatregel is om op duurzame wijze een zo groot mogelijk volume aan afval van de weg naar het Vlaamse Waterwegnetwerk te verschuiven.

Bedrijven kunnen hiervoor een aanvraag indienen voor investerings- en/of exploitatiesteun. De investeringskost (bijvoorbeeld specifieke overslaginfrastructuur op de kaai, ombouwen van een schip, …) kan voor 80% worden gesubsidieerd. De exploitatiesteun voorziet in financiële steun voor een gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van afval via de binnenvaart ten opzichte van het vervoer via de weg. Steun is beperkt tot 200.000 euro per verlader over een periode van drie jaar.

Er wordt in de eerste plaats gemikt op voldoende grote afvalstromen van verschillende marktpartijen, liefst in combinatie met terugvrachten. Belangrijk is dat de afvalstromen die overgebracht worden moeten voorkomen in de Europese Afvallijst (EURAL-codering), met uitsluiting van grondverzet. Ook mogen de beoogde trafieken nog geen gebruik maken van de binnenvaart of het spoor.

Indien uw project voldoet aan de bepalingen, kan u een aanvraag indienen bij  De Vlaamse Waterweg, dit ten laatste op 31 mei 2022.

Indien u uw project wilt aftoetsen, kan u vrijblijvend afstemmen met een van onze experten om zicht te krijgen op de potentiële slaagkansen.