Nieuwe subsidie voor veilig en duurzaam transport

Nieuwe subsidie voor veilig en duurzaam transport

De Vlaamse overheid introduceert een nieuwe subsidie voor veilig en meer duurzaam transport over de weg.

Er wordt jaarlijks € 36,3 miljoen voorzien voor deze nieuwe maatregel, met een maximum subsidiebedrag van € 100.000 per onderneming, gedurende drie jaar. Het totale subsidiebedrag voor elke onderneming wordt bepaald door het aantal vrachtwagens waarvoor investeringen worden gedaan, waarbij steunpercentages tot 80 % mogelijk zijn (maximum € 3000 per vrachtwagen). Er kan alleen steun toegekend worden voor maatregelen die verder gaan dan wat de wet voorschrijft en er mag geen subsidie aangevraagd worden als al steun ontvangen werd via een andere maatregel.

Welke investeringen komen in aanmerking?

  • Aankoop, huur of leasing van rijassistentiesystemen voor energiezuinig of verkeersveilig rijgedrag (intelligent speed assistance, adaptive cruise control, alcoholslot, etc.).
  • Aankoop, huur of leasing van extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft (dodehoekcamera’s, systemen om het gebruik van de gsm te blokkeren in een rijdende vrachtwagen, etc.)
  • Aankoop, huur of leasing van extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu (roetfilter, SCR-systeem, maatregelen voor een lagere luchtweerstand, toepassing geluidsreducerend materiaal, etc.)
  • Aankoop, huur of leasing van maatregelen ter bevordering van de werkingsefficiëntie (transportmanagement- en planningssystemen, milieu- en veiligheidscertificaten, etc.)
  • Ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats (luchtgeveerde stoel, gecertificeerde ligslaapplaatsen, etc.)
  • Uitgaven voor maatregelen ter vermijding van diefstal (vrachtwagens, trekkers, aanhangwagens, opleggers, motorbrandstof, lading)

Alle in aanmerking komende investeringen zijn hier terug te vinden.

Uitgaven of maatregelen voor voertuigen die minder dan drie jaar binnen de onderneming blijven komen niet in aanmerking. Ook installatiekosten komen niet in aanmerking.

Welke voertuigen komen in aanmerking?

Alle motorvoertuigen bedoeld/gebruikt voor het vervoer van goederen over de weg (maximaal toegestane totaalgewicht > 3,5 ton) die in België ingeschreven zijn door een onderneming met een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.

Wanneer is de maatregel van kracht?

Verwacht wordt dat de maatregel operationeel zal zijn in het najaar van 2017. De subsidie zou dan gedurende het hele jaar digitaal aangevraagd kunnen worden via het Vlaams ondernemersloket (maximaal één aanvraag per jaar). Vermoedelijk zal de maatregel ook retroactief gelden voor investeringen vanaf 1 januari 2017. Meer informatie volgt na goedkeuring op de Vlaamse Regering (september 2017).

PNO volgt het verdere verloop van deze maatregel voor u op en houdt u tijdig op de hoogte.