Europese steun voor energie en milieu: openstaande oproepen Horizon2020

Er werden recent drie nieuwe oproepen gelanceerd vanuit het Horizon2020 programma binnen de focusgebieden: ‘bouwen aan een koolstofarme en klimaatvriendelijke toekomst’ en ‘competitieve, koolstofarme en circulaire industrieën’. Naast het indienen van project voorstellen kan men zich ook kandidaat stellen als partner voor projecten geleid door anderen.

  1. TSO – DSO – Consumer: Large-scale demonstrations of innovative grid services through demand response, storage and small-scale generation (LC-SC3-ES-5-2018-2020)

Deze oproep is bestemd voor projectvoorstellen die demonstreren hoe markten en digitale platformen opgezet kunnen worden, waarbinnen een vlotte uitwisseling van diensten tussen transmissiesysteembeheerders (TSO’s), distributiesysteembeheerders (DSO’s), leveranciers, aggregatoren en eventueel ook individuele consumenten gerealiseerd wordt. Dit teneinde een efficiënter en effectiever netwerkbeheer te realiseren, ten behoeve van een verhoogde vraagrespons en de mogelijkheid om een groter aandeel van hernieuwbare energiebronnen te integreren.

De deadline voor het indienen van projecten is 29 januari 2020.

  1. Hybridisation of battery systems for stationary energy storage (LC-BAT-9-2020)

Deze oproep doelt op projecten die ambiëren om innovatieve batterijen gebaseerd op hybridisatie technologie te ontwikkelen en demonstreren. De resulterende energieopslagsystemen kunnen ontwikkeld worden door het aan elkaar koppelen van verschillende systemen of door interne hybridisatie van cellen en controlesystemen. Projecten beogen de ontwikkelde technologieën van ‘technology readiness level’ (TRL) 4 naar TRL 6 te brengen.

De deadline voor het indienen van projecten is 21 april 2020.

  1. Industrial (Waste) Heat-to-Power conversion (LC-SC3-CC-9-2020)

Deze oproep richt zich op twee prioritaire uitdagingen (1) het organiseren van een circulaire economie en (2) het realiseren van koolstof neutrale industrieën. Deze oproep ondersteunt het ontwikkelen van innovatieve productiesystemen en bedrijfsmodellen waarbij nadruk gelegd wordt op een efficiënt gebruik van grondstoffen en afvalbeheer, voor sectoren die zeer grondstof en energie intensief zijn en een grote ecologische voetafdruk hebben. Met andere woorden, de beoogde projecten ontwerpen en demonstreren winstgevende en duurzame (circulaire) waardeketens van materialen, producten en diensten, en realiseren een industriële symbiose (innovatieve samenwerking tussen bedrijven om het gebruik van afval of bijproducten van de ene als grondstof voor de andere in te zetten). Voordelen op vlak van milieu, klimaat, economie en maatschappij worden beoordeeld vanuit het perspectief van de volledige levenscyclus, inclusief processen, materialen en producten (‘cradle-to-cradle’).

De deadline voor het indienen van projectvoorstellen is 1 september 2020.

Geïnteresseerd? PNO staat klaar om u te begeleiden van projectidee tot en met succesvolle applicatie! Neem contact op met onze consultants.