Oproep subsidie ecologisch en veilig transport 2021

De Vlaamse Overheid geeft subsidies aan ondernemingen die investeren in bepaalde apparatuur voor vrachtwagens die het transport van goederen over de weg veiliger en meer ecologisch maken. Nieuwe steunaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 17 december 2021.

De subsidie is bedoeld voor kmo’s en grote ondernemingen met minstens 1 vrachtwagen voor goederenvervoer. Per voertuig kan men tot €5.000 steun ontvangen. Het maximale subsidiebedrag per onderneming is €100.000 voor drie openvolgende kalenderjaren samen. De steun bedraagt 30% of 80% van de uitgaven van in aanmerking komende maatregelen. Vanaf 2021 geldt er een nieuwe maatregelenlijst.

Een onderneming kan een subsidie aanvragen voor maatregelen die de omschakeling naar een meer veilig en ecologisch transport ondersteunen. Het gaat over de uitgaven voor aankoop, huur of leasing van:

  • Rij-assistentiesystemen ter bevordering van energiezuinig en verkeersveilig rijgedrag;
  • Extra veiligheidsvoorzieningen die verder gaan dan de wet voorschrijft;
  • Extra voorzieningen met een positieve impact op het milieu en op de geluidslast;
  • Maatregelen ter bevordering van de efficiëntie;
  • Maatregelen ter bevordering van de ergonomische vormgeving van de bestuurdersplaats;
  • Maatregelen ter vermijding van diefstal.

Concreet gaat het om veiligheidsvoorzieningen zoals dodehoekdetectoren, camerasystemen, aslastmeters en remsystemen. Komen ook in aanmerking: aerodynamische maatregelen en rij-assistentiesystemen zoals systemen voor bandenspanningscontrole en rijstrookassistentie dat vrachtwagens op koers houdt om ongevallen te vermijden.