Overbrug de ’valley of death’ in de maakindustrie met GIST

Het ‘schoner’ maken van industrieprocessen is beslist niet onmogelijk, want er komen steeds meer innovaties die kunnen zorgen voor een efficiënter gebruik van energie en grondstoffen. Toch laten ondernemers zich nog vaak afschrikken door de kosten en de technische risico’s. Industriebedrijven in Vlaanderen kunnen echter gebruikmaken van een aantrekkelijke subsidieregeling, die binnenkort een nieuwe oproep lanceert op 15 juni 2019.

De subsidieregeling heeft de naam GIST, wat staat voor ‘Growing Industry through a Sustainability Transition’. Het gaat om een project binnen het Europese programma Interreg VA Vlaanderen-Nederland, dat mede wordt gefinancierd vanuit het EFRO-programma (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

Voor wie is de GIST-subsidie bedoeld?

De GIST-regeling is interessant voor industriebedrijven die hun productieprocessen schoner en duurzamer willen maken. Verder moeten zij:

  • bij voorkeur behoren tot de proces- of maakindustrie
  • gevestigd zijn in Vlaanderen
  • bereid zijn om te investeren in een innovatieve technologie of een ‘cleantech-oplossing’.

De subsidie kan zowel door kmo’s als grote ondernemingen aangevraagd worden, individueel of in een consortium van partners.

Welke kosten komen in aanmerking voor een GIST-subsidie?

Het belangrijkste doel van de GIST-subsidie is het overbruggen van de ‘Valley of Death’ voor duurzame technologische innovaties, die anders de markt niet zouden bereiken door de hoge ontwikkelkosten of technische risico’s.

De maatregel richt zich daarom op bedrijven die de R&D-fase al voor een groot stuk achter zich hebben en zich nu willen richten op het in de markt zetten van hun product. Vaak wil de ondernemer -voordat hij een investeringsbesluit kan nemen- eerst een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren. Voor deze studie is de GIST-subsidie bedoeld.

De studie moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige partij (een kennisinstelling, laboratorium, onderzoeksbureau, etc.). Enkel de kosten van deze externe partij komen in aanmerking voor de subsidie.

Hoeveel subsidie kunt u krijgen?

De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% van de kosten van de haalbaarheidsstudie, en kan oplopen tot een subsidiebedrag van 15.000 euro voor ‘lichte’ haalbaarheidsstudies, en zelfs tot 120.000 euro voor meer grootschalige haalbaarheidsstudies.

Belangstelling?

De volgende subsidieronde staat open voor aanvragen vanaf 15 juni 2019 tot en met 31 augustus 2019.

PNO helpt u graag met het opstellen van een subsidieaanvraag met optimale slaagkansen. Neem dus gerust contact op!