RECREATE: Laatste conferentie review

Met de finale conferentie van RECREATE op dinsdag 12 juni 2018 in Brussel is vijf jaar beleidsondersteunend onderzoek voor de Europese Commissie afgerond. RECREATE had oog voor verschillende thema’s: Climate Action, Resource Efficiency and Raw Materials.

Na een verwelkoming en introductie van Robert Fisher (JIIP Director en projectcoördinator), werd het Green Horizons Scoreboard voorgesteld en werden de mogelijkheden van deze tool belicht. Vervolgens kwamen de Evidence-Based Narratives (EBNs) aan bod. Na het bespreken van de methodologie werden drie concrete EBNs voorgesteld.

Na de middag gingen we verder met de presentatie van de RECREATE Scenario’s voor 2050, gekoppeld aan een interactive voting session. Meer informatie over de resultaten van RECREATE vindt u hier. Ook het bedrijfsleven kwam aan het woord via Ernst Lutz (President of EIRMA and Group Executive Vice President Grundfos).

Jean-François Hulot, Head of Unit DG RTD bij de Europese Commissie, benadrukte tijdens zijn presentatie het belang van onderzoek en ontwikkeling voor de Europese Unie, met een grotere focus op duurzame innovatie. Als primeur gaf hij inzicht in de opvolger van ‘Horizon 2020’.

Vanaf 2021 zal Europa € 100 miljard euro vrijmaken voor het nieuwe subsidieprogramma ‘Horizon Europe’.