Relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’

Vlaams minister-president Jan Jambon stelde tijdens zijn Septemberverklaring het Vlaamse relanceplan voor, waarvoor de Vlaamse Regering 4,3 miljard euro aan eenmalige investeringen vrijmaakt. Dat plan, dat de naam Vlaamse Veerkracht kreeg, moet de Vlaamse welvaart en het welzijn van de Vlamingen helpen versterken na de coronacrisis.

Digitaal transformeren van Vlaanderen

Het plan Vlaamse Veerkracht bevat zeven ambities of speerpunten. Deze zijn:

  • versterken van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem
  • efficiënter maken van de overheid
  • digitale transformatie
  • verduurzamen van de economie
  • overheidsinvesteringen
  • beheren van de coronacrisis
  • investeren in mensen en talenten

Een van de belangrijkste hefbomen voor het relanceplan is het digitaal transformeren van Vlaanderen. Het is de bedoeling om alle mogelijke data vlot, veilig en privacybestendig te laten stromen, zodat nieuwe digitale toepassingen het levenslicht kunnen zien in alle mogelijke domeinen. Vlaanderen moet opklimmen tot de wereldtop inzake technologieën als artificiële intelligentie, robotica en internet of things (IoT).

Transitie naar meer duurzaamheid

Een andere hefboom is de transitie naar meer duurzaamheid, vooral dan een duurzame economie. Innovatie moet daarbij het nieuwe normaal worden, met de ambitie om te schitteren. Het reeds besliste groeipad voor onderzoek en ontwikkeling zal daarom ook verhoogd worden. Als voorbeelden werden de Blue Deal, die de droogte en waterschaarste zal aanpakken, investeringen in hernieuwbare energie en investeringen in captatie en hergebruik van CO2 aangehaald.

Een belangrijke ambitie is ook om te gaan investeren. Een aantal sectoren waarin de regering wil investeren werden genoemd, zoals onderzoeksinfrastructuur, schoolgebouwen, de uitbouw van een 5G-netwerk en mobiliteitswerken. Ook zal de regering verder investeren in waterstofeconomie.

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen

Er is ook aandacht voor bedrijven die de coronacrisis door moeten. Via het investeringsvehikel ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) zullen bedrijven geholpen worden om hun solvabiliteit op peil te houden. Er wordt 1 miljard euro voorzien aan kapitaal voor goedkope achtergestelde leningen en kapitaalsparticipaties, alsook 3,4 miljard aan waarborgcapaciteit. Daarnaast komt er het Welvaartsfonds, een investeringsfonds van 500 miljoen euro, waarvan de Vlaamse overheid de helft voor haar rekening neemt. Bedoeling is beloftevolle bedrijven die in deze coronatijden kapitaal nodig hebben, een stevige duw in de rug te geven.

De minister-president haalde ook aan dat de verschillende subsidiekanalen veel meer op elkaar afgestemd moeten worden. Uitgaven zullen intenser gescreend worden. Elke euro die uitgegeven wordt, moet eerst tweemaal omgedraaid worden. Daarnaast herhaalde Jambon dat, corona of niet, de werkzaamheidsgraad richting 80 procent moet en dat Vlaanderen meer dan ooit een van de top 5-innovatieregio’s in Europa moet worden. Die doelstellingen uit het regeerakkoord blijven dus in stand.

Meer weten over Vlaamse Veerkracht?

Wilt u meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op.