Resultaten Strategische Transformatiesteun binnen VLAIO in 2019

De strategische transformatiesteun (STS) omvat investerings- en opleidingsprojecten die in belangrijke mate bijdragen aan de versterking van het economische weefsel in Vlaanderen. VLAIO publiceerde in haar jaarverslag over 2019 dat 51 STS-dossiers een subsidie toebedeeld kregen voor een totaalbedrag van meer dan 32 miljoen euro.

Enkele interessante vaststellingen van de strategische transformatiesteun resultaten

  • Sinds eind 2016 ligt de focus bij de beoordeling van een project op het innovatieve karakter. Het effect van deze wijziging in het beoordelingskader is zichtbaar in het aantal goedgekeurde projecten: van 105 goedgekeurde projecten in 2016 tot 51 goedgekeurde projecten in 2019.
  • Enkele regionale verschillen zijn opmerkelijk. In 2019 hebben de Vlaams-Brabantse ondernemingen amper gebruik gemaakt van deze maatregel met een aandeel van 2 op de 51 positief besliste dossiers. Ook Limburgse ondernemingen zijn ondervertegenwoordigd met 7 toekenningen van de positief besliste dossiers.
  • Het aantal KMO’s dat succesvol een transformatieproject indient loopt gelijk aan het aantal Grote Ondernemingen. Uit de verdeling van de subsidies blijkt echter dat de gemiddelde omvang van transformatieprojecten door Grote Ondernemingen aanzienlijk groter is.
  • Op sectorniveau blijft de chemie- en metaalsector het sterkst vertegenwoordigd in de cijfers met bijna de helft van de goedgekeurde dossiers. Hoewel élke sector erin slaagt om minstens 1 succesvol project in te dienen.
  • Binnen deze maatregel is zowel investeringssteun als opleidingssteun mogelijk. Waarbij in 2019 de toegewezen opleidingssteun terug sterk toegenomen is na een dip in 2018. Terwijl de toegewezen investeringssteun in 2019 sterk afnam t.o.v. vorige jaren.

Voor wie is de strategische transformatiesteun?

Kmo’s en Grote Ondernemingen die:

  • investeren in strategische clusters en lead plants in Vlaanderen;
  • investeren in de internationale doorgroei via innovatieve producten of diensten;
  • investeren om een transformatie mogelijk maken en duurzame verankering van belangrijke tewerkstelling in Vlaanderen realiseren.

Wat is het steunpercentage?

8% investeringssteun en/of 20% opleidingssteun.

Afhankelijk van de aangroei in tewerkstelling kunnen de subsidiepercentages opgetrokken worden tot respectievelijk 10% en 25%.

Maximum steun?

De steun kan oplopen tot maximum 1,25 mio euro. In het geval van projecten van zeer strategische belang kan de Vlaamse regering uitzonderlijk meer toekennen.

Strategische transformatiesteun als laatste puzzelstuk aan financiering

Leiden de huidige omstandigheden tot een transformatie en zoekt u nog het laatste puzzelstuk aan financiering? Dan kan deze steunmaatregel het plaatje vervolmaken.Wilt u uw project laten aftoetsen door een externe specialist en u verzekeren van de hoogste slaagkans op een subsidie? Of staat u voor de ontwikkeling van een nieuwe toekomstvisie waarbij u de nodige inzichten ontbeert?

Als erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille kunnen we u hierbij ondersteunen en de nodige expertise aanbieden. Neem vrijblijvend contact met ons.