Slimme Regio Vlaams-Brabant

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde recent het nieuwe subsidiereglement voor “Slimme Regio Vlaams-Brabant”. De subsidie is gericht op slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen op vlak van mobiliteit, economie, waterlopen, energie, toerisme, recreatie en bestuur die de provincie Vlaams-Brabant leefbaarder maakt voor de inwoners.

Welke projectideeën komen in aanmerking?

Projecten die gericht zijn op de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen zoals overstromingen voorspellen en efficiënter ingrijpen; verkeerslichten slim maken (inspelen op onverwachte elementen zoals ongevallen, ambulances, …); uitgaande transporten per bedrijventerrein slim gebundeld laten verlopen; afvalophaling efficiënter laten gebeuren via slimme sensoren, etc. Hiervoor worden technologieën gebruikt als Internet of Things (IoT), artificiële intelligentie (AI), Augmented Reality/Virtual Reality of analyse van real time data met innovatief databeheer.

Aanvraagprocedure

De aanvraag verloopt in twee fases. Projectideeën kunnen tot ten laatste 1 maart 2021 ingediend worden. Projecten die deze eerste selectie doorstaan mogen in een tweede fase een subsidie aanvragen (deadline 31 mei 2021).  Eind juli wordt bekend gemaakt welke projecten goedgekeurd zijn.

De projectduur is twee jaar, met een mogelijke verlenging van één jaar.

Voor wie?

Zowel bedrijven, kennisinstellingen, feitelijke verenigingen (burgerparticipatie) als het lokaal bestuur of intergemeentelijk samenwerkingsverband kunnen een projectidee indienen. Er moet wel een samenwerking zijn tussen minstens drie partijen (overheid, groep van burgers, bedrijf of kennisinstelling). Verder moet het project voor minstens 50% uitgevoerd worden op het grondgebied van Vlaams-Brabant.

Hoe groot is de subsidie?

Maximum 50% van de kosten worden gesubsidieerd, met een maximum subsidie van € 150.000 per project. Er wordt een minimum bijdrage van 15% verwacht van de projectaanvragers. Voor de PBE gemeenten kan er vanuit het toekomstfonds co-financiering aangevraagd worden.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.