Steun voor digitale transformatieprojecten

Met de recent gelanceerde oproep voor digitaliseringsprojecten wil de Vlaamse overheid kleine en middelgrote ondernemingen ondersteunen bij het duurzaam verhogen van hun digitale maturiteit.

Nieuwe digitale sleuteltechnologieën liggen aan de basis van een toekomstgerichte transformatie en kunnen van toepassing zijn op alle aspecten van de bedrijfsvoering (bv. HR, marketing, productie, kwaliteitszorg, levenslang leren…). Het slim gebruik en beheer van data kan hierbij een belangrijke rol vervullen. Projecten die enkel gericht zijn op de implementatie van standaardsoftware of het verhogen van de cybersecurity komen niet in aanmerking.

De Vlaamse overheid steunt kmo’s via subsidies voor het inkopen van advies en begeleiding bij de realisatie van het digitaal transformatieproject. Daarnaast kan ook een subsidie worden verkregen voor de eigen personeelskost.

Ingediende projecten worden beoordeeld op vier criteria:

  • Ambitie voor het verhogen van de digitale maturiteit
  • Transformatie van en impact op de onderneming
  • Onderbouwde aanpak
  • Noodzaak aan kennis en expertise

Het steunpercentage bedraagt 50% en de minimale projectbegroting moet €20.000 zijn. Bij goedkeuring van het digitaliseringsproject kan maximaal €50.000 subsidie worden ontvangen. Dit bedrag kan worden opgebouwd uit maximaal €25.000 voor een of meerdere externe dienstverlener(s) en maximaal €25.000 voor eigen kosten. Hierbij mag het deel van de eigen kosten niet groter zijn dan dat van de externe dienstverlener(s).

Kmo’s die de voorbije 12 maanden een kmo-groeisubsidie hebben ingediend die werd goedgekeurd, kunnen niet deelnemen aan deze oproep.

Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 1 september 2020 t.e.m. 31 oktober 2020. Neem contact met ons op.