Strategic Innovation Services

In welke richting ontwikkelt innovatie zich? Wat doen uw concurrenten met R&D? Wie zijn de meest relevante stakeholders in de onderzoeksgebieden waarin u geïnteresseerd bent? Wat is de huidige stand van zaken in technologie, en hoe innovatief is uw project? Deze kennis heeft u nodig om het innovatieproces te voeden.

Strategic Innovation Services van PNO

PNO Innovation gaat al meer dan 30 jaar de uitdagingen van de innovatiecyclus aan. Deze kennis en ervaring hebben we gebundeld om een antwoord te kunnen bieden op de complexe vraagstukken waar uw onderneming mee wordt geconfronteerd. Op deze manier helpen we zowel kleine als grote bedrijven om innovatieve ideeën om te zetten in een concreet en realiseerbaar innovatietraject. Wij streven ernaar om uw innovatie te verbeteren en te versnellen. Hiervoor biedt PNO Innovation verschillende Strategic Innovation Services (SIS) aan.

Visie- en roadmapontwikkeling

Niemand kan de toekomst voorspellen. Ook wij niet. Maar met de juiste kennis en informatie kan u een heel eind komen. PNO heeft veel ervaring met het identificeren van toekomstige innovatiekansen. Die ervaring stellen wij ook graag aan u ter beschikking. Het kan u helpen om, op een goed onderbouwde wijze, uw toekomstvisie te valideren, eventuele struikelblokken in kaart te brengen, te bepalen welke acties noodzakelijk zijn om die struikelblokken weg te nemen, en een tijdsplan op te stellen om uw visie te realiseren. Door het verzamelen, analyseren en interpreteren van informatie, kunnen we een heel eind komen. Aan de hand van:

 • stakeholderanalyses
 • trendanalyses
 • literatuurstudies
 • roadmapping workshops

bieden wij u inzicht in hoe uw markt zich ontwikkelt, welke invloed dit heeft op uw visie en welke route u het beste kunt bewandelen om uw (gevalideerde) visie te realiseren.

Technologie- en marktanalyse

Informatie is essentieel voor wie succesvol wil innoveren. Kansrijke markten, bestaande spelers, beschikbare technologieën, gevestigde patenten. Een beetje desk research, dat kan iedereen. Maar wilt u een echt grondige analyse van relevante innovatietrends, een accuraat zicht op de state-of-the-art van voor u relevante technologieën en de voor u belangrijkste spelers, doelgroepen en concurrenten? Met de technologie- en marktanalyse van PNO, ontwikkeld en uitgevoerd door onze innovatie- en dataspecialisten, weet u zeker dat u de antwoorden krijgt die u zoekt. Wij leveren glasheldere antwoorden op al uw marktvragen:

 • Welke en hoeveel bedrijven zijn er actief in mijn marktsegment?
 • Welke trends zullen belangrijk worden in mijn marktsegment?
 • Op welke segmenten moet ik sterker inzetten?
 • Hoeveel en welke directe concurrenten heb ik in elk marktsegment?
 • Wat bieden mijn concurrenten aan? En wat kan ik anders of beter dan mijn concurrenten?
 • Welke potentiële klanten zie ik over het hoofd? En wat is hun financiële draagkracht?
 • Op welke services en producten wachten mijn potentiële klanten? En hoe kan ik deze invullen?
 • Welke voordelen bieden bestaande clusters en andere samenwerkingsverbanden?

Wij lichten deze informatie uiteraard steeds bij u toe, aan de hand van een uitgebreide Q&A-sessie. Ook krijgt u achteraf een hands-on rapport waar u steeds naar kan teruggrijpen.

Business Intelligence + Research & Development

Organisaties die succesvol innoveren werken vaak volgens een strak en effectief systeem. BI.RD, wat staat voor ‘Business Intelligence + Research & Development’, van PNO Innovation is een bewezen en gestructureerde aanpak die u de instrumenten, het netwerk, de kennis en het proces biedt voor impactvol innovatiesucces binnen uw onderneming.

Onze BI.RD  dienstverlening bestaat uit vijf sessies, waarbij PNO de belangrijkste elementen van de business case en het R&D-plan samen met u analyseert. PNO gebruikt haar uitgebreide ervaring met innovatieprojecten. We benoemen sterke en zwakke elementen, knelpunten, kijken naar de nood aan externe expertise en de impact op uw organisatie. PNO schrijft na vier sessies een rapport met de conclusies van de analyses, adviseert over mogelijke oplossingen en ontwikkelt een globaal stappenplan. We bespreken dit rapport in de vijfde sessie.

 • Markt: We identificeren opportuniteiten m.b.t. verdienmodel, klantengroepen, strategische leveranciers, overheden, etc., die een cruciale bijdrage kunnen leveren aan uw succes.
 • Impact: Welke impact heeft het nieuwe product, proces of dienst op uw organisatie? Welke stijging in omzet en werkgelegenheid kan u verwachten en hoeveel investeringen staan hier tegenover?
 • State-of-the-art: We brengen de best beschikbare technieken, methoden en nieuwste inzichten binnen en buiten uw organisatie zorgvuldig in kaart.
 • Plan van aanpak: We benoemen de taken, methodes, uitvoerders en tijdslijnen en maken een eerste projectbegroting.
 • Rapportering: PNO bundelt de informatie van de vier sessies in een gestructureerd advies en bespreekt het in detail met u.

Deze systematische aanpak vergroot niet alleen de slaagkans van uw innovatie. Het levert u bovendien nieuwe kansrijke ideeën op die, als u deze werkwijze inbedt in uw organisatie, elkaar zullen blijven opvolgen.

PNO is erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille inzake innovatieadvies!

Meer weten over onze strategic innovation services? Neem vrijblijvend contact met ons op.