Subsidies voor opleidingen rond Cyber Security en Artificial Intelligence

Sinds 1 juli staan er twee nieuwe oproepen open bij het Europees Sociaal Fonds (ESF), gericht op de ondersteuning van opleidingen rond Cyber Security (CS) en Artificial Intelligence (AI).

Europees Sociaal Fonds – Vlaanderen

Het Europees Sociaal fonds (ESF) heeft als doel Vlaamse organisaties te stimuleren in het versterken van de arbeidsmarkt en het vergroten van de werkgelegenheid, dit via omscholing of loopbaanbegeleiding. Bedrijven krijgen hulp bij de afstemming werk/privé voor de werknemers en de structuur van de arbeidsorganisatie. Ook maatschappelijk kwetsbare groepen, zoals laaggeschoolden, allochtonen of personen met een arbeidshandicap worden hierin betrokken. Daarnaast stimuleert het ESF organisaties om innoverend en transnationaal te werken.

Oproepen rond Cyber Security (CS) en Artificial Intelligence (AI).

De twee nieuwe oproepen die openstaan bij het ESF zijn gericht op het slimmer maken van bedrijven inzake Artificiële intelligentie (AI), en/of het verhogen van hun maturiteit op vlak van cybersecurity (CS).

De subsidie is bedoeld voor promotoren die een gericht opleidingsaanbod ontwikkelen voor deze bedrijven in het kader van AI en/of CS. Enkel ontwikkelkosten komen hierbij in aanmerking voor financiering, beheerskosten niet.

De promotoren moeten o.a. kunnen aantonen dat ze de nodige expertise hebben op vlak van AI/CS en ervaring met het ontwikkelen van opleidingen. Mogelijke promotoren die in aanmerking komen zijn:

  • Individuele ondernemingen of samenwerkingen tussen ondernemingen
  • Private opleidingsverstrekkers (inclusief sectorale opleidingsverstrekkers)
  • Ledenorganisaties (werkgeversorganisaties, federaties, sectororganisaties, clusterorganisaties, collectieve onderzoekscentra)
  • Kennisinstellingen (hogescholen, universiteiten) en strategische onderzoekscentra
  • SYNTRA vzw’s

Er is een maximale subsidie mogelijk van 200.000 euro per project (max. steunpercentage 85%). Projecten mogen maximum 18 maanden duren.

Aanvragen voor de twee oproepen kunnen nog ingediend worden tot 20 september 2019 (deadline).

Er wordt een infosessie georganiseerd rond deze twee oproepen op 29 augustus 2019.

Meer info kan hier teruggevonden worden.