Tweede oproep ICON-projecten: artificiële intelligentie en cybersecurity

Het Vlaams agentschap innoveren en ondernemen (VLAIO) lanceert voor een tweede keer thematische oproepen voor ICON-projecten rond de thema’s artificiële intelligentie en cybersecurity. Met deze steun wil VLAIO de brug slaan tussen onderzoeksresultaten op het vlak van AI en CS en toepassingen hiervan in het Vlaamse bedrijfsleven.

ICON-project

Een Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON) gaat uit van een multidisciplinaire samenwerking tussen wetenschappers, industriepartners en/of social-profitorganisaties. Het doel is samen onderzoek te doen naar innovatieve oplossingen die daarna hun weg vinden in het marktaanbod van de deelnemende partners en daarbuiten.

Thema’s AI en CS

Vlaanderen wil, naar aanleiding van de Vlaamse Beleidsplannen, respectievelijk 32 en 20 miljoen euro per jaar investeren in artificiële intelligentie en cybersecurity. De beleidsplannen bestaan uit drie luiken:

– Een onderzoeksluik, gericht op versterking van top strategisch basisonderzoek in Vlaanderen
– Een implementatieluik, gericht op implementatie in het Vlaamse bedrijfsleven
– Een luik flankerend beleid

Zowel artificiële intelligentie en cybersecurity zullen in toenemende mate een cruciale rol opnemen in de Vlaamse economie. Het is dan ook essentieel dat onze kennisinstellingen en ondernemingen de krachten bundelen om deze nieuwe technologieën maximaal in te zetten in de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten. Voor AI-projecten wordt er prioriteit gegeven aan toepassingen binnen: gezondheid, industrie 4.0, overheid en burgers, circulaire economie, energie en mobiliteit.

Subsidiebedrag en deadline

Het subsidiepercentage voor het bedrijfsdeel is analoog aan dat voor reguliere VLAIO O&O-projecten en bedraagt 25-60% afhankelijk van de grootte van de onderneming en het type activiteiten (onderzoek (50-60%) of ontwikkeling (25-45%) – typisch wordt wel uitgegaan van een onderzoeksproject). De subsidie voor het onderzoeksdeel bedraagt 100%. Voor de indiening is een verplichte vooraanmelding nodig met deadline 14 april 2021. De deadline voor indiening van de aanvraag is 20 augustus 2021.