Tweede oproep innovatieve bedrijvennetwerk staat open

De tweede oproep voor innovatieve bedrijfsnetwerken (IBN) staat op dit moment open.

Innovatieve bedrijfsnetwerken zijn kleinschalige clusterinitiatieven die gedurende drie jaar een dynamische samenwerking op gang brengen tussen clusterleden van een specifieke deelsector.

De bedoeling is dat uit deze clusters nieuwe samenwerkingsprojecten ontstaan die bijdragen aan de competitiviteitsverbetering van/ economische meerwaarde realiseren bij de ondernemingen in het netwerk.

Voorbeelden van innovatieve bedrijvennetwerken die in de eerste oproep geselecteerd werden omvatten o.a. EUKA (focus op drones), Flanders’ Bike Valley (fietsindustrie) en Smart Digital Farming (netwerk voor digitale toepassingen in de landbouw).

De aanvraagprocedure verloopt in twee fasen. De deadline voor de eerste fase, waarbij een “Expression of Interest” ingediend moet worden, is op 12 december 2017 om 12 uur.