Uitbreiding STS-steun voor COVID-19-gerelateerde investeringen verlengd

Ondernemingen in het Vlaamse gewest die investeren in de productie van COVID-19 relevante producten kunnen tijdelijk hogere Strategische Transformatiesteun aanvragen bij het VLAIO.

De Europese Commissie heeft de “Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak” verlengd met een half jaar. Hierdoor kan deze tijdelijke steun nog tot 1 mei 2021 aangevraagd worden.

De investeringssteun kan gaan naar bedrijven die sinds 1 juni 2020 extra investeren in COVID-19-gerelateerde producten of diensten. Meer specifiek gaat het om de nodige geneesmiddelen en behandelingen, tussenproducten daarvan, werkzame farmaceutische bestanddelen en grondstoffen, medische hulpmiddelen, ziekenhuis- en medische apparatuur, desinfecteermiddelen en tussenproducten daarvan en chemische grondstoffen die nodig zijn voor de productie ervan, en ten slotte instrumenten voor dataverzameling en -verwerking.

De tijdelijke uitbreiding van de steunmaatregel staat open voor zowel kmo’s als voor grote ondernemingen. De minimale investeringsdrempels bedragen 250.000 euro voor kleine ondernemingen, 500.000 euro voor middelgrote ondernemingen en 1,5 miljoen euro voor grote ondernemingen. Het maximale steunpercentage is verhoogd tot 50%.

Het investeringsproject moet voltooid zijn binnen zes maanden na de datum waarop de steun is toegekend, anders moet per maand vertraging 25% van het bedrag dat aan steun dat is toegekend terugbetaald worden.

Meer weten? Neem dan vandaag nog vrijblijvend contact op met ons.