Verbeter uw innovatiestrategie met onze ‘Impact Assessment Services’

Met enige trots stellen we samen met onze zusteronderneming EGEN onze ‘Impact Assessment Services’ voor: een uitgebreid dienstenpakket dat ontworpen is om u waardevolle inzichten te bieden in de sociale, economische en ecologische impact van uw projecten. Deze dienst gaat niet alleen over het meten van de impact, maar zal u ook in staat stellen om strategische, gekwantificeerde beslissingen te nemen die het verloop van uw innovatietraject mee vorm zullen geven.

Relevante inzichten voor het nemen van weloverwogen beslissingen

Onze Impact Assessment Services bestaan uit een reeks gespecialiseerde assessments, waaronder:

  • Sociaal-economische kosten-batenanalyse (CBA): bepaal de economische levensvatbaarheid van uw project of beleid door de kosten tegen de baten af ​​te wegen. Onze CBA biedt besluitvormers een duidelijk inzicht in de financiële en sociaal-economische haalbaarheid van het project.
  • Greenhouse gas (GHG)-berekening: begrijp en modelleer alle broeikasgasemissies die verband houden met uw product of dienst, inclusief Scope 1, 2 en 3-emissies. Met onze berekeningen kunt u de impact van uw project op het klimaat nagaan en verifiëren of het aan de duurzaamheidsdoelstellingen voldoet.
  • Levenscyclusanalyse (LCA): krijg een holistisch beeld van de milieu-impact van uw product of dienst. Onze LCA onderzoekt verschillende categorieën van milieu-impact, waaronder klimaatverandering, eco-toxiciteit, waterverbruik, schaarste aan mineralen, eutrofiëring en landgebruik. Op deze manier krijgt u inzicht in de ‘hotspots’ voor duurzame innovatie doorheen de hele waardeketen.

Relevantie voor innovatie- en investeringsprojecten

Onze diensten bieden u een diepgaande duik in de impact van uw innovatie- en investeringsprojecten. Dit inzicht is cruciaal voor het nemen van weloverwogen beslissingen die aansluiten bij uw strategische doelen en maatschappelijke verantwoordelijkheden. Daarnaast helpen onze impact assessment services u ook om uw project te positioneren voor externe financiering en subsidieregelingen. Wij hebben wat dit betreft ervaring met impact assessments voor subsidieaanvragen, waaronder regelingen als Horizon Europe, IPCEI, LIFE, CEF (AFIF, Transport, Energy) en het Innovation Fund. Of u nu een particuliere onderneming of een (semi-)overheidsinstantie bent, onze Impact Assessment Services kunnen volledig op maat worden gemaakt om aan uw behoeften te voldoen.

Diepgaande expertise en solide trackrecord

Onze diensten worden ondersteund door een team van bekwame specialisten met een solide trackrecord van +90 referentieprojecten. Wij begrijpen de nuances van het meten van de impact van een project en brengen een schat aan ervaring mee. Ons team beschikt over een diepgaand inzicht in de methodologieën voor impactmeting. We maken gebruik van onze expertise om onze diensten af ​​te stemmen op uw unieke behoeften, waardoor de relevantie en nauwkeurigheid van onze beoordelingen wordt gegarandeerd.

Uitstekende servicelevering

Sociaal-economische kosten-batenanalyse (CBA):

  • Kostenefficiëntie-analyse: ons interne EGEN-model sluit aan bij de CBA-richtlijnen van de Europese Commissie en kan worden aangepast aan verschillende methodologieën.
  • Monetized Impact Databases: toegang tot onze databases over de gemonetariseerde impact van externe effecten, gecombineerd met gelicentieerde databases over milieu-emissies.

GHG-berekening:

  • Klimaatimpact focus: onze broeikasgasberekeningen komen overeen met het broeikasgasprotocol en de broeikasgasberekeningsmethodologie van het Innovation Fund, inclusief Scope 1, 2 en 3-emissies.
  • Samenwerking met klanten: we vragen primaire gegevens van klanten en vullen deze aan met gelicentieerde databases over milieu-emissies.

Levenscyclusanalyse (LCA):

  • Op maat gemaakte beoordelingen: onze LCA’s zijn afgestemd op uw behoeften en bieden een snelle hotspotscan of een gedetailleerde waardeketenanalyse.
  • Naleving van internationale normen: onze LCA’s voldoen aan de ISO-normen 14040/44, waardoor afstemming op relevante sectorvereisten wordt gegarandeerd.
  • Gespecialiseerde software en databases: we hebben licenties voor Ecoinvent-databases en gebruiken gespecialiseerde LCA-software om uw impact te modelleren.

Ga met ons mee op deze impactvolle reis

Laat ons, wanneer u aan uw innovatietraject begint, uw gids zijn bij het meten en maximaliseren van de impact. Onze Impact Assessment Services beloven niet alleen een nauwgezette evaluatie, maar ook strategische ondersteuning voor uw volgende stappen in het innovatieproces. Neem vrijblijvend contact op met onze consultants Inge Geukens voor meer informatie of om te ontdekken hoe onze Impact Assessment Services uw organisatie ten goede kunnen komen. Laten we samen een toekomst vormgeven waarin innovatie en impact samenkomen.