Verlenging van het subsidieerbaar innovatietraject binnen VLAIO Ontwikkelingsprojecten

VLAIO Ontwikkelingsprojecten zijn subsidies voor de ontwikkeling van een volledig nieuw of beduidend verbeterd product, proces, dienst of concept (steunpercentage tussen de 25% en 50%). De Vlaamse Regering keurde in 2017 de verlenging van het steuntraject naar hogere TRL-niveaus (Technology Readiness Levels) goed, voor ontwikkelingen die al dichter bij de markt staan.

In 2018 lanceerde VLAIO daarom de specifieke oproep ‘Ontwikkelingsproject op pilootschaal’, met als doel ervaring op te bouwen over de praktische implementatie van een innovatie. Het betrof hier steunverlening aan de latere fasen van ontwikkelingsprojecten die niet afhankelijk werd gesteld van eerder toegekende steun in het innovatietraject.

Sinds het begin van dit jaar is deze maatregel echter volledig opgegaan in de VLAIO subsidiemaatregel ‘Ontwikkelingsproject’. Uw aanvraag voor deze ontwikkelingsprojecten mag nu ook expliciet de latere stadia van een ontwikkelingstraject meenemen waarin een pilootinstallatie of demonstrator ontwikkeld wordt, als het hierbij om steunbare activiteiten gaat.

Voor activiteiten in de latere fasen van de ontwikkeling (demonstratoren, piloten, opschalingen) gelden volgende regels:

  • Voor de latere fasen van ontwikkelingsprojecten (TRL 6-7) wordt de maximale steun vastgesteld op €1.000.000 per bedrijf in een project.
  • Voor dergelijk project met (een gedeelte van de) activiteiten in de latere fasen van een ontwikkeling kan, mits motivering, een projectduur tot 4 jaar worden aangevraagd.
  • De vroegere 20% restrictie en beperking op bijkomende toeslagen voor dit projectdeel zijn niet langer van toepassing.

Wenst u advies over een mogelijk VLAIO Ontwikkelingsproject? Contacteer ons!