Verminderde bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers: binnenkort ook voor bachelors?

Gefaseerde uitbreiding van de vrijstelling van de doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke onderzoekers naar bachelors

Eind juli 2017 zijn de ministers van de federale regering het eens geraakt over een nieuwe reeks structurele hervormingen, o.a. op het vlak van fiscaliteit.

Eén opvallend zinnetje in dit zomerakkoord sprak van een “gefaseerde uitbreiding van de vrijstelling van de doorstorting bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke onderzoekers naar bachelors”.

Dit zou betekenen dat de gedeeltelijke vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijke onderzoekers, nu enkel geldig voor PhD’s en masters binnen een technische of wetenschappelijke richting, voor bedrijven vermoedelijk zal uitgebreid worden naar bachelorsdiploma’s.

Hierdoor zal de fiscale maatregel binnen eenzelfde bedrijf voor een bredere groep van personeelsleden toepasbaar zijn dan nu het geval is.

Voorlopig is dit een politiek akkoord en is er nog onduidelijkheid omtrent de concrete impact en timing van de verschillende fiscale maatregelen. Deze moeten immers nog technisch uitgewerkt en vertaald worden in wetteksten.

PNO volgt dit voor u op en houdt u tijdig op de hoogte.