Vlaamse bedrijven investeren fors in O&O

Om Vlaanderen uit te bouwen als een sterke en competitieve regio in Europa, heeft Vlaanderen zich geëngageerd om de Europese doelstelling na te streven om 3% van haar bruto binnenlands product (bbp) te besteden aan onderzoek en ontwikkeling (O&O). Vlaanderen is er in geslaagd om sinds 2019 die doelstelling van 3% te bereiken. In 2021 bedroegen de uitgaven voor O&O als percentage van het bbp zelfs 3,65%. Dat blijkt uit de meest recente 3% nota van ECOOM, het Expertisecentrum O&O Monitoring.

Met een uitgave van 3,65% van het bbp blijft Vlaanderen de absolute Europese koploper voor investeringen in O&O. Vlaanderen scoort 0,30 procentpunt hoger dan Zweden (3,35%), de tweede in de rangschikking. Verder halen alleen Oostenrijk (3,19%) en Duitsland (3,13%) de O&O-norm van 3%. Het EU-gemiddelde ligt aanzienlijk lager, met 2,15%.

De 3% nota toont duidelijk dat dit vooral het resultaat is van investeringen in O&O door de bedrijfswereld. In lijn met voorgaande jaren werd ook in 2021 het grootste deel van de uitgaven voor O&O gefinancierd vanuit de private sector. Als percentage van het bbp bedroeg de private financiering 2,83%, tegenover 0,82% publieke financiering.

Het rapport maakt ook een analyse van de overheidssteun voor O&O bij ondernemingen. Tussen 2017 en 2019 daalde het aandeel dat gefinancierd wordt door eigen financieringsbronnen van 81,41% naar 71,20%. Het aandeel dat gefinancierd wordt door middel van directe overheidssteun (subsidies) groeide lichtjes in die periode, van 3,98% naar 4,38%. Het aandeel dat gefinancierd wordt door middel van indirecte overheidssteun steeg in die periode echter fors, van 14,61% naar 24,41%. Onder die indirecte overheidssteun vallen O&O-gerichte fiscale maatregelen, zoals de belastingaftrek voor octrooi-inkomsten, de vermindering van bedrijfsvoorheffing voor O&O-medewerkers, en het belastingkrediet voor O&O.

Investeert u als bedrijf ook in O&O, dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidies of fiscale steun. Interesse? Neem vrijblijvend contact op met een van onze experten om zicht te krijgen op de potentiële steun voor uw projecten.