Vlaamse Recyclagehub: eerste oproep komt er aan

De lancering van de eerste oproep voor de Vlaamse ‘Recyclagehub’ wordt eind september verwacht. Dit is een nieuwe subsidie voor ondernemingen die willen investeren in het sluiten van materiaalkringlopen.

Recyclagehub of sluiten van materiaalkringlopen

Het doel van de nieuwe steunmaatregel is om Vlaanderen in een versneld tempo om te bouwen tot een belangrijke ‘recyclagehub’ en sneller een circulaire economie te realiseren.

De steun richt zich op kmo’s en grote ondernemingen die substantiële investeringen (minstens € 500 000) willen doen in betere recyclingtechnieken. De focus ligt op projecten die afval zoals onder andere asbest, matrassen, luiers, textiel of kunststoffen (bijvoorbeeld verpakkingen) omzetten in grondstoffen.

In totaal zal er vanuit het Relanceplan van de Vlaamse Regering ‘Vlaamse Veerkracht, € 30 miljoen ter beschikking komen voor de financiering van deze steun.

Steunbedrag en percentage

De toegekende steun bedraagt maximaal 35 % van de meerkost van de betere of efficiëntere recycling vergeleken met een conventioneel proces, met een maximaal steunbedrag van € 3 miljoen.

Eerste oproep en aanvraagprocedure

OVAM lanceert twee oproepen: één in 2021 en de volgende in 2022. De eerste oproep wordt eind september 2021 verwacht. De aanvraagprocedure loopt als volgt:

  • Indiening en nagaan ontvankelijkheid. Bij het openen van de oproep kunnen kandidaten een elektronische aanvraag indienen met de nodige bijlagen (o.a. milieu-impactanalyse, Do Not Significant Harm (DNSH)-analyse, de begroting van de subsidie, het projectplan en het financieel plan). OVAM zal nagaan of de projecten ontvankelijk zijn.
  • Evaluatie van de maturiteit, kwaliteit, impact en relevantie van het project. Een jury zal de projecten beoordelen op deze criteria om voor elk project een score te geven op een schaal van 0-100. Projecten met minder dan 50 punten komen niet in aanmerking voor subsidiëring. De overige projecten zullen gerangschikt worden op basis van hun totaalscore.
  • Toekennen subsidie: afhankelijk van het beschikbare budget zullen de best gerangschikte projecten een subsidie ontvangen.

Wil u ook investeren in meer en betere recycling?

Neem vrijblijvend contact op om de subsidiemogelijkheden te bekijken.