VLAIO oproep voor projecten rond eXtended Reality (XR)

VLAIO lanceerde begin mei de projectoproep ‘eXtended Reality’, die zal openstaan tot 30 augustus 2019. Binnen deze oproep zullen subsidies toegekend worden aan projecten die de haalbaarheid en toegevoegde waarde van XR-toepassingen onderzoeken.

XR (of eXtended Reality) technologie is een verzamelnaam voor Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR). Hoewel het potentieel van deze technologie groot is, blijven de meeste toepassingen ervan voorlopig beperkt tot de gaming wereld. XR-technologie kan echter voor zowat alle sectoren opportuniteiten creëren, o.a. de industrie, zorg, ontspanning, onderwijs, overheid, … Ook kunnen XR-toepassingen zich richten op alle aspecten van de bedrijfsvoering gaande van HR, marketing, sales, opleiding, productie, productontwikkeling, kwaliteitszorg, onderhoud, …

Het doel van de nieuwe oproep, waarvoor een budget voorzien is van 3 miljoen euro, is om de ontwikkeling en implementatie van nieuwe XR-toepassingen in Vlaanderen te stimuleren. Projecten mogen een maximale duur hebben van één jaar en kunnen 60% steun krijgen, met een maximum van € 200.000 per project.

De oproep is toegankelijk voor projectconsortia van enerzijds een XR-opdrachtgever en anderzijds een XR-aanbieder, eventueel aangevuld met bijkomende partijen. De beoogde output van een ondersteund project is een Proof of Concept (PoC) voor een concrete XR-case. De projectpartners moeten bereid zijn om op het einde van het project informatie te delen over de behaalde resultaten en nieuwe inzichten (publieke disseminatie).

Meer info over de oproep is hier (link naar https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/projectoproep-extended-reality) te vinden.

De deadline voor het indienen van de van deze subsidieaanvraag is 30 augustus 2019 om 12 uur.