Wijziging Vlaamse subsidies voor onderzoek en ontwikkeling

Vanaf 1 januari 2018 zullen de subsidies voor onderzoek en ontwikkeling van het Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) veranderen.

De KMO-haalbaarheidsstudies, KMO-innovatieprojecten, Sprint-projecten en O&O-bedrijfsprojecten worden vervangen door twee nieuwe subsidies: ontwikkelingsprojecten en onderzoeksprojecten.

Wat houdt dit in?

Ontwikkelingsprojecten zijn gericht op projecten op korte termijn met een resultaatgerichte en duidelijk innovatiegedreven businesscase.

  • Basissteun van 25 %, tot maximum 50 %, afhankelijk van de grootte van het bedrijf (kleine, middelgrote of grote ondernemingen) en/of de samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven.
  • Maximum projectduur van twee jaar voor een minimum subsidie van € 25.000.

Onderzoeksprojecten zijn gericht op kennisintensieve en onderzoeksgedreven projecten met een lange termijnvisie en strategie.

  • Basissteun van 25-50 % (afhankelijk van het onderzoeksgehalte), met een maximumsteun van 60 % afhankelijk van de grootte van het bedrijf en/of de samenwerking tussen onafhankelijke bedrijven.
  • Maximum projectduur van drie jaar voor een minimum subsidie van € 100.000.

Aanvragen ingediend tot 31 december 2017 worden nog behandeld volgens het oude subsidiekader. De oude aanvraagtemplates kunnen nog gebruikt worden tot 28 februari 2018. VLAIO zal dan zelf beoordelen of het om een ontwikkelings- of een onderzoeksproject gaat.

De praktische invulling van het aanvraagtraject voor de nieuwe ontwikkelings- en onderzoeksprojecten is nog niet bekend. PNO volgt de verdere evolutie nauwgezet op en houdt u op de hoogte.

Wilt u weten of uw project voldoende innovatief is of heeft u hulp nodig bij de subsidieaanvraag? Contacteer ons!