Wijzigingen inzake Strategische Transformatiesteun verwacht

Afgelopen maand heeft de Vlaamse regering enkele beslissingen gepubliceerd met het oog op een hervorming van de regeling Strategische Transformatiesteun. Binnen deze regeling kunnen zowel KMO’s als Grote Ondernemingen in aanmerking komen voor opleidings- en/of investeringssteun wanneer zij een strategische transformatie ondernemen die in belangrijke mate bijdraagt tot de versterking van het economisch weefsel in Vlaanderen.

Naast enkele praktische veranderingen zoals de afschaffing van de bonussteun voor bijkomende tewerkstelling, detecteren we het voornemen om de inhoudelijke beoordeling van de steunaanvragen grondig te wijzigen. Elke steunaanvraag zal beoordeeld worden op 5 inhoudelijke parameters (Innovatie, Internationalisering, Duurzaamheid, Impact op de Onderneming en Versterking van de Vlaamse economie).

In de toekomst zal VLAIO nog meer belang hechten aan de rol die de onderneming zelf opgenomen heeft om de innovatie te ontwikkelen, en aan de maatschappelijke effecten die het project heeft op het vlak van duurzaamheid en creatie van tewerkstelling.

Indien uw onderneming een strategische transformatie voorbereidt, kan u met een van onze experten vrijblijvend afstemmen om zicht te krijgen op de potentiële slaagkansen van een steunaanvraag en de mogelijke impact van deze aanstaande hervorming.
De steun bedraagt maximaal 1 mio EUR per onderneming. Voor projecten met een uitzonderlijk strategisch belang voor Vlaanderen kan dit zelfs hoger oplopen.