10 miljoen extra voor vergroening Groningse industrie

Vergroening en verduurzaming zijn noodzakelijk voor de toekomst van de industrie in Groningen. Met de SITI-subsidieregeling ondersteunt de provincie industriële bedrijven die hier groen willen investeren. De recente verdubbeling van het subsidiebudget – van 10 naar 20 miljoen euro – is een mooie extra impuls.

Bestaande én nieuwe industrie

De subsidieregeling Investeren in Toekomstbestendige Industrie (SITI) is bedoeld voor industriële bedrijven in de provincie Groningen die willen investeren in groene waterstof, biobased grondstoffen, circulaire economie en elektrificatie van bedrijfsprocessen. Vergroening van de bestaande industrie is een belangrijk doel van de regeling, daarnaast wil de provincie ook nieuwe bedrijven en uitbreidingsinvesteringen aantrekken. Voor de regionale economie betekent dit een versterking van de economische structuur en een toename van de werkgelegenheid.

Voor mkb’s en grote ondernemingen

SITI-subsidie kan worden aangevraagd door industriële bedrijven – mkb’s én grote ondernemingen – met uitzondering van energieproducenten. Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de investering meerwaarde hebben voor één of meer van de volgende ontwikkelingen:

  • productie en toepassing van CO2-vrije waterstof in industriële ketens, met als doel bij te dragen aan de transitie naar groene waterstof
  • inzet van biobased grondstoffen voor de productie van nieuwe grondstoffen, hoogwaardige hernieuwbare brandstoffen, halffabricaten, materialen en/of eindproducten voor niet-voedseltoepassingen
  • hoogwaardige toepassing van hergebruik van producten, afvalstoffen en/of grondstoffen, met als doel het grondstoffenverbruik te verminderen en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht te voorkomen
  • reductie van CO2 door elektrificatie van bestaande industriële processen.

Subsidiebudget verdubbeld

De SITI-regeling is geopend tot en met 31 december 2023. Onlangs heeft de provincie Groningen het subsidiebudget voor de regeling verdubbeld: van 10 miljoen euro naar 20 miljoen euro. Een mooie extra impuls, die de subsidiekansen voor industriële vergroeningsactiviteiten in Groningen vergroot en daarmee van betekenis is voor de (sociaal)economische ontwikkeling van de regio.

Tot 3 miljoen euro subsidie

De subsidie bedraagt voor mkb’s maximaal 20%, en voor grote ondernemingen maximaal 10% van de subsidiabele kosten. Het maximale subsidiebedrag is 3 miljoen euro per project. Voorwaarde is dat de subsidiabele kosten minimaal 5 miljoen euro zijn. Voor industriële bedrijven op de Zernike Campus in de stad Groningen ligt deze ondergrens op 1 miljoen euro.

Mooi voorbeeld: SITI-subsidie voor Cosun

Eerder berichtten wij al dat suikerproducent Cosun Beet Company het maximale SITI-subsidiebedrag van 3 miljoen euro ontving voor de bouw van een nieuwe bio-raffinagefabriek in Delfzijl. Hier wordt straks bietenpulp van de suikerfabriek in Groningen-Vierverlaten omgezet in nieuwe plantaardige grondstoffen. Deze zijn te gebruiken als milieuvriendelijke vervangers van microplastics in allerlei producten zoals verf, wasmiddelen, tandpasta en make-up. De nieuwe bio-raffinagefabriek wordt volledig elektrisch. PNO verzorgde voor Cosun de subsidieaanvraag en dacht mee over de sociaaleconomische bijdrage aan de regio.

PNO helpt u graag!

De uitvoerder van de SITI-regeling, het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), verdeelt de subsidie op volgorde van binnenkomst. Niet verkeerd dus om er met uw groene investeringsplan snel bij te zijn – waarbij het belangrijk is om te weten welke activiteiten nu precies onder de regeling vallen en welke niet. De experts van PNO-regioteam Noord informeren u graag. Zij kennen de ins en outs van deze regeling (én van andere financieringsmogelijkheden in de regio) en stellen een kansrijke subsidieaanvraag voor u op. Neem contact op: telefoon 088-838 13 81 of stuur een bericht via het formulier hieronder.


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement