ICON-PHONE-IMAGE 088 - 838 13 81
ICON-EMAIL-IMAGE

populaire subsidies

Jaarlijks maken ruim 22.000 bedrijven gebruik van de populaire WBSO om hun R&D-kosten te verlagen.
Met SDE subsidie kunt u financiële steun krijgen voor het opwekken van duurzame energie, zoals zonnepanelen, windenergie en duurzame warmte uit bijvoorbeeld biomassa.
Horizon 2020 is het grootste EU-programma voor onderzoek en innovatie. In totaal is er in voor deze subsidie bijna 80 miljard euro beschikbaar.

Over PNO

PNO verstrekt subsidie- en innovatieadvies en start op eigen initiatief projecten die aansluiten op Nederlands of Europees stimuleringsbeleid. Samen met onze klanten en partners – van startup tot multinational, onderwijsinstellingen en universiteiten, overheden en sectororganisaties - hopen wij een bijdrage te leveren aan het innovatiebeleid van Nederland en de EU. Of het nu gaat om het aanvragen van de WBSO, Horizon 2020 subsidie of andere subsidies, een staatssteuntoets of een wereldwijd octrooionderzoek: de specialisten van PNO Consultants spannen zich altijd tot het uiterste in om u het beste resultaat te kunnen bieden.

Lees meer

diensten