MIA Vamil

De Milieu investeringsaftrek, onderdeel van MIA Vamil, geeft u korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Denk aan het kopen van een elektrische bestelauto, het aanpassen van een productieproces of het renoveren van uw bedrijfsgebouw volgens specifieke milieueisen. Maximaal 36% van het bedrag dat u heeft geïnvesteerd, mag u aftrekken van uw winst. Daarover betaalt u dus geen belasting. Ook kunt u in voorkomende gevallen via de regeling Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (Vamil) 75% van uw investeringsbedrag versneld afschrijven. Wij helpen u graag met uw aanvraag.

milieu investeringsaftrek

Doel van Milieu investeringsaftrek

De overheid wil de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen bevorderen. Daarom zijn de Milieu investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (MIA Vamil) in het leven geroepen. Hiermee krijgt u een belastingkorting op uw investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de Milieulijst. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen vermeld die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en hoeveel procent van de investering u mag aftrekken van de winst. De lijst wordt jaarlijks aangepast.

Voor wie is MIA Vamil?

De milieu-investeringsaftrek is bedoeld voor partijen die vennootschapsbelastingplichtig zijn en die een investering doen die op de milieulijst staat. Uitgaande van 25% vennootschapsbelasting kan een milieu-investering u netto maximaal 9% belastingvoordeel opleveren. Als voorwaarde voor de korting geldt:

  • U bent een ondernemer of overheidsonderneming die vennootschapsbelasting betaalt.
  • De investering wordt gedaan in bedrijfsmiddelen die op de Mia Vamil Milieulijst staan.
  • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Milieulijst.
  • U vraagt de subsidie aan binnen drie maanden na het geven van de opdracht.

Bij investeringen in kleine bedrijfsmiddelen kunt u bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van een elektrische laadpaal of aardgasvulpunt of elektrische of aardgasvoertuigen. Voorbeelden van investeringen in grote bedrijfsmiddelen zijn duurzame (renovatie van) gebouwen, apparatuur voor recycling van grondstoffen of een water- en grondstoffenbesparende installatie.

Veruit de meeste bedrijfsmiddelen zijn specifiek omschreven. Er zijn echter ook generieke bedrijfsmiddelen. Hierbij wordt van de ondernemer alleen een bepaalde milieuprestatie geëist, maar heeft deze zelf de vrijheid om met innovatieve oplossingen te komen.

MIA Vamil subsidie aanvragen

U kunt het hele jaar door deze subsidie aanvragen. Heeft u een vraag of hulp nodig bij het aanvragen? Onze experts helpen u graag. Neem gerust contact met ons op. Afstemming met PNO is vooral zinvol voor bedrijven die zich oriënteren op een bedrijfsverhuizing of uitgebreidere investeringsplannen (bijvoorbeeld aanpassen van productieprocessen). Voor de generieke bedrijfsmiddelen geldt dat het gewenst is om af te stemmen met met RVO voordat het investeringsbesluit genomen is.