MIA Vamil

 

De Milieu investeringsaftrek geeft u korting op investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Denk aan het kopen van een elektrische bestelauto, het aanpassen van een productieproces of het renoveren van uw bedrijfsgebouw volgens specifieke milieueisen. Maximaal 36% van het bedrag dat u heeft geïnvesteerd, mag u aftrekken van uw winst. Daarover betaalt u dus geen belasting. Ook kunt u in voorkomende gevallen via de regeling Willekeurige afschrijvingen Milieu-investeringen (Vamil) 75% van uw investeringsbedrag versneld afschrijven.

milieu investeringsaftrek

Doel van Milieu investeringsaftrek

De overheid wil de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen bevorderen. Daarom zijn de Milieu investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil) in het leven geroepen. Hiermee krijgt u een belastingkorting op uw investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen op de Milieulijst 2020. Op deze lijst staan alle bedrijfsmiddelen vermeld die een positieve bijdrage leveren aan het milieu en hoeveel procent van de investering u mag aftrekken van de winst. Het gaat om investeringen in de volgende categorieën:

 • circulaire economie
 • grondstoffen- en watergebruik
 • voedselvoorziening en landbouwproductie
 • mobiliteit
 • klimaat en lucht
 • ruimtegebruik
 • gebouwde omgeving.

Enkele nieuwe toevoegingen aan de Milieulijst 2020 ten opzichte van 2019 zijn:

 • productieapparatuur voor bio-asfalt
 • apparatuur voor duurzamer produceren (verbeteren bestaande situatie)
 • inkt- of oliebesparend printsysteem
 • verwerkingsapparatuur voor plastic zwerfafval
 • voorzieningen voor demontage ten behoeve van hergebruik of recycling
 • versnipperaar voor kunststofafval van landbouwbedrijven
 • apparatuur voor het opwerken van plantenresten tot grondstof
 • lichte of zware bestelauto (elektrisch of op waterstof)
 • walstroominstallatie (op de kade)
 • elektrische verreiker
 • productieapparatuur voor het voorkomen van het ontstaan van CO2
 • natuurvriendelijke voorzieningen in de gebouwde omgeving
 • circulaire woningen of gevels voor utiliteitsgebouwen
 • apparatuur voor NOx-emissiereductie of natte NOx-verwijdering
 • ozon- en uv-oxidatie-installatie voor luchtreiniging.

Voor wie zijn de MIA en Vamil?

De milieu-investeringsaftrek is bedoeld voor partijen die vennootschapsbelastingplichtig zijn en die een investering doen die op de milieulijst staat. Uitgaande van 25% vennootschapsbelasting kan een milieu-investering u netto maximaal 9% belastingvoordeel opleveren. Als voorwaarde voor de korting geldt:

 • U bent een ondernemer of overheidsonderneming die vennootschapsbelasting betaalt.
 • De investering wordt gedaan in bedrijfsmiddelen die op de Mia Vamil Milieulijst staan.
 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Milieulijst.
 • U vraagt de subsidie aan binnen drie maanden na het geven van de opdracht.

Bij investeringen in kleine bedrijfsmiddelen kunt u bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van een elektrische laadpaal of aardgasvulpunt of elektrische voertuigen. Voorbeelden van investeringen in grote bedrijfsmiddelen zijn duurzame (renovatie van) gebouwen, apparatuur voor recycling van grondstoffen of een water- en grondstoffenbesparende installatie.

Veruit de meeste bedrijfsmiddelen zijn specifiek omschreven. Er zijn echter ook generieke bedrijfsmiddelen. Hierbij wordt van de ondernemer alleen een bepaalde milieuprestatie geëist, maar heeft deze zelf de vrijheid om met innovatieve oplossingen te komen.

MIA en Vamil subsidie aanvragen

U kunt het hele jaar door deze subsidies aanvragen. Onze experts bieden waardevolle ondersteuning, bijvoorbeeld aan bedrijven die zich oriënteren op een bedrijfsverhuizing of uitgebreidere investeringsplannen zoals het investeringen in een nieuwe en innovatieve milieuvriendelijke technologie of het verduurzamen van productieprocessen. Heeft u dergelijke plannen? Dan is het is raadzaam om voordat u het investeringsbesluit neemt met een van onze experts af te stemmen. Zij helpen u graag. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  * = verplicht veld.

  Wanneer u op 'Verzend' klikt gaat u akkoord met ons  Privacy Statement