MIA/Vamil

De Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen zijn al ruim twintig jaar belangrijke stimuleringsregelingen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. Belangrijkste voorwaarde voor het aanvragen van MIA/Vamil: uw investering moet voorkomen op de officiële Milieulijst 2023.

Milieu-investeringsaftrek 2022

Doel van de MIA/Vamil

De overheid ziet graag dat ondernemers meer milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aanschaffen. Daarom zijn twee belangrijke stimuleringsregelingen in het leven geroepen: de Milieu investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving Milieu-investeringen (Vamil). De regelingen zijn interessant voor bedrijven die aangewezen investeringen doen op het gebied van:

 • grondstoffen- en watergebruik
 • voedselvoorziening en landbouwproductie
 • mobiliteit
 • klimaat en lucht
 • ruimtegebruik
 • gebouwde omgeving.

Jaarlijkse ‘subsidielijsten’ MIA en Vamil

Om in aanmerking te kunnen komen voor het subsidievoordeel van de MIA en Vamil moet het gaan om investeringen die staan genoemd op de milieulijst. Dit is een uitgebreide lijst van subsidiabele milieu-investeringen, die elk jaar wordt geactualiseerd. Een kleine greep van enkele veelvoorkomende milieu-investeringen:

 • elektrische vervoermiddelen (zoals bestelauto’s, taxi’s, bussen en vrachtwagens)
 • waterstof-aangedreven vervoermiddelen (zoals personen- en bestelauto, bussen, taxi’s en vrachtwagens)
 • oplaadstations (laadpalen)
 • mobiele werktuigen
 • circulaire/duurzame nieuwbouw of renovaties
 • bijkomende milieuadvieskosten.

Nieuw op de Milieulijst 2023

De Milieulijst 2023 bevat een aantal wijzigingen ten opzichte van 2022, waaronder:

 • Lokale stroomvoorziening: verplaatsbare accu’s en biogasaggregaten zijn nieuw op de lijst.
 • Duurzaam bouwen: nieuwe eisen voor de hoeveelheid hernieuwbare, hergebruikte, demontabele en herbruikbare materialen in verband met de milieuprestatie van bouwwerken. Nieuw opgenomen, duurzame bouwmaterialen zijn bijvoorbeeld: wanden, vloeren en deuren met terugnamegarantie en houten isolatieplaten op basis van reststromen.
 • Industrie en circulaire economie: vervangen van grondstoffen met een relatief hoge impact op het milieu door grondstoffen met een relatief lage impact.
 • NOx-emissiereducerende techniek: hiervoor wordt het maximale investeringsbedrag verhoogd naar 2 miljoen euro (was: 500.000 euro).
 • Transport: nieuw zijn waterstof aangedreven mobiele werktuigen, dual-fuel waterstof aangedreven landbouwtractoren, elektrische of waterstof aangedreven truckmixers, elektrisch aangedreven werktuigendragers, en scheepvaart-verbrandingsmotoren op waterstof of methanol.
 • Landbouw: ruimere mogelijkheden voor investeringen in de bestrijding van ziekten/plagen in de kas, en investeringen in productieapparatuur voor vis- en zuivelvervangers. Criteria voor melkvee, pluimvee en varkens worden aangescherpt. Megastallen komen niet meer in aanmerking.

Doelgroep en hoogte van het subsidievoordeel

De MIA/Vamil-regeling geldt alleen voor ondernemers die belastingplichtig zijn voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het subsidievoordeel wordt namelijk fiscaal verrekend, in de vorm van een belastingkorting. Het netto-belastingvoordeel voor milieu-investeringen via de MIA/Vamil regeling kan oplopen tot maximaal 11,61%. Als toelichting:

 • Via de MIA-regeling kunnen ondernemers tot maximaal 45% (afhankelijk van de geldende code) van het investeringsbedrag aftrekken van de fiscale winst (daarover betaalt u dus geen belasting). De MIA is nadrukkelijk een extra aftrek, die geldt bovenop de gewone investeringsaftrek voor ondernemers.
 • Via de Vamil mag een ondernemer 75% van de milieu-investering afschrijven in het jaar waarin dat boekhoudkundig het beste uitkomt. Dat heeft verschillende voordelen (lagere belastbare winst, liquiditeits-/rentevoordeel, latere belastingbetaling, lager belastingpercentage). Het totale belastingvoordeel met de MIA/Vamil kan zo oplopen tot ruim 14% van het investeringsbedrag.

Enkele belangrijke tips en handreikingen

Het aanvragen van de MIA/Vamil subsidie kan in principe het jaar door. Maar let op: u moet de investering officieel aanmelden binnen drie maanden na de koopovereenkomst. Het bedrijfsmiddel waar u in investeert moet voldoen aan de technische omschrijving op de actuele milieulijst. Als tip: controleer dit goed vóór u de bestelling plaatst!

Aanvragen van de MIA/Vamil subsidie

De subsidie-experts van PNO kunnen waardevolle ondersteuning bieden bij de bovenstaande subsidie. Dit is met name interessant voor bedrijven met grote plannen voor (ver)bouw, het duurzamer maken van productieprocessen, of investeringen in milieu-innovaties. Heeft u dergelijke plannen? Wacht dan niet tot het investeringsbesluit al (bijna) is genomen en vraag tijdig om advies. Uiteraard kijken we naar de volle breedte van subsidiemogelijkheden. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht.

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement