Zuid-Nederland (EFRO)

OPZuid is een ambitieus subsidieprogramma voor de periode 2021-2027. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland willen met dit programma de concurrentie- en exportpositie van de regio versterken. Europa en het Rijk leveren hieraan een forse financiële bijdrage.

OPZUID

Innovatiekracht benutten en versterken

OPZuid (voluit: Programma EFRO 2021-2027 Zuid-Nederland) is een subsidieprogramma van de drie zuidelijke provincies: Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. Zij willen met OPZuid de innovatiekracht van Zuid-Nederland benutten én versterken, met als doel zowel maatschappelijke als economische impact te genereren.

De Europese Commissie draagt aan dit programma ruim 105 miljoen euro bij vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het Rijk voegt hier ruim 19 miljoen euro aan toe, en ook de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland leggen geld bij.

Maatschappelijke transities versnellen

Het budget van OPZuid is bestemd voor Zuid-Nederlandse innovatieprojecten die bijdragen aan de noodzakelijke versnelling van maatschappelijke transities op het gebied van energie, klimaat, grondstoffen, landbouw & voeding en gezondheid. Deze sluiten aan bij de Europese Green Deal en het Europese en nationale innovatiebeleid. De ‘slimme’ en ‘groene’ innovaties die Zuid-Nederland voor ogen heeft, moeten de transities bevorderen en kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Versterking van de (inter)nationale concurrentie- en exportpositie van de regio staat steeds centraal.

Voor wie is de subsidie bedoeld?

Subsidie kan worden aangevraagd door samenwerkingsverbanden die bestaan uit Zuid-Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen, overheden, burgercoöperaties en intermediaire organisaties als Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen, campussen en valorisatieorganisaties. Het mkb moet in elk geval deel uitmaken van het samenwerkingsverband. De subsidie is bestemd voor innovatieprojecten die een bijdrage leveren aan de genoemde maatschappelijke transities.

Aanvraagrondes

Het nieuwe OPZuid-subsidieprogramma kende in 2022 één openstelling: van 12 september tot en met 4 november. De verwachting is dat er in het tweede kwartaal van 2023 een nieuwe openstelling volgt.

Meer weten?

We zeiden het al: OPZuid is een tenderregeling, wat betekent dat alleen de beste projecten subsidie krijgen. Het is dus van het grootste belang dat uw project goed in elkaar steekt en dat u een overtuigende subsidieaanvraag indient. Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk – denk met name aan het concretiseren van uw ideeën en het zoeken naar samenwerkingspartners. Onze regio-experts helpen u daar graag bij. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


    * = verplicht veld.

    Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

    Ja, ik accepteer het   Privacy Statement