Horizon Europe

Horizon Europe is het ambitieuze onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie dat loopt tot en met 2027 met doorlopende subsidieoproepen (‘calls for proposals’). Met een budget van ruim 95 miljard euro is het de opvolger van Horizon 2020. De experts van PNO helpen u graag verder met het vinden van geschikte projectpartners – dankzij ons uitgebreide netwerk – en het aanvragen van (Europese) subsidies voor uw innovatieplannen. En met succes! De slaagkans van onze EU-aanvragen bedraagt het dubbele van wat in de markt gebruikelijk is.

Horizon Europe belangrijkste kenmerken

Horizon Europe is een ambitieus financieringsprogramma voor onderzoek en innovatie. De belangrijkste kenmerken zijn:

 • versterken van de wetenschap en technologie in de Europese Unie dankzij meer investeringen in hooggekwalificeerde mensen en baanbrekend onderzoek
 • bevorderen van het het industriële concurrentievermogen van de EU en haar innovatieprestaties
 • verwezenlijken van de strategische prioriteiten van de EU, zoals het Klimaatakkoord van Parijs en het aanpakken van mondiale uitdagingen die de kwaliteit van ons dagelijks leven beïnvloeden.

Wat is nieuw in Horizon Europe?

Horizon Europe wijkt in een aantal opzichten af van zijn voorganger Horizon 2020. De meest in het oog springende veranderingen zijn:

 • European Innovation Council (EIC): one-stop-shop om de meest veelbelovende ideeën van het laboratorium naar de ‘echte’ wereld te brengen en de meest innovatieve start-ups en bedrijven te ondersteunen bij het opschalen van hun ideeën
 • EU-brede onderzoeks- en innovatiemissies: ambitieuze, gedurfde doelstellingen om problemen aan te pakken die ons dagelijks leven beïnvloeden
 • Open Science: modus operandi van Horizon Europe die verdergaat dan het open-toegangsbeleid van Horizon 2020 met open toegang tot publicaties, gegevens en plannen voor het beheer van onderzoeksgegevens
 • Nieuwe generatie Europese partnerschappen: Horizon Europe stroomlijnt het aantal partnerschappen dat de EU co-programmeert of medefinanciert met partners zoals het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld en financieringsstichtingen
 • Simpelere regels: vergroten van de rechtszekerheid en het verminderen van de administratieve lasten voor begunstigden en programmabeheerders.

Horizon-Europe-2021-2027

De drie pijlers van Horizon Europe

Het nieuwe programma bestaat uit drie pijlers:

1. Excellent Science

Pijler 1 ondersteunt grensverleggende onderzoeksprojecten die onderzoekers zelf definiëren en aansturen via de European Research Council (ERC). Daarnaast financiert deze pijler beurzen en uitwisselingen voor onderzoekers via Marie Skłodowska-Curie-acties, en investeert hij in onderzoeksinfrastructuren.

2. Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Pijler 2 ondersteunt rechtstreeks onderzoek dat is gerelateerd aan maatschappelijke uitdagingen. De Europese Commissie heeft deze geformuleerd in een zestal clusters:

 1. Health 
 2. Culture, Creativity and Inclusive Society
 3. Civil Security for Society
 4. Digital, Industry and Space
 5. Climate, Energy and Mobility
 6. Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Tevens stelt deze pijler EU-brede missies vast met ambitieuze doelstellingen. Zo pakt hij een aantal van onze grootste problemen aan. Deze missies met enkele van hun doelstellingen voor 2030 zijn:

 • Aanpassing aan klimaatverandering, met inbegrip van maatschappelijke transformatie: Europa voorbereiden op de aanpak van klimaatverstoringen
 • Kanker: meer dan drie miljoen levens gered, langer en beter leven, een grondig begrip van kanker krijgen
 • Gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren: schoonmaken van zee- en zoetwater, herstel van aangetaste ecosystemen en habitats
 • Klimaatneutrale en slimme steden: honderd Europese steden ondersteunen en laten zien dat zij in 2030 een systematische transformatie naar klimaatneutraliteit hebben ondergaan
 • Gezondheid van de bodem en voedsel: minstens 75% van alle bodems in de EU zijn gezond voor voedsel, mensen, natuur en klimaat.

Pijler 2 omvat ook activiteiten van het Joint Research Centre. Dit onderzoekscentrum ondersteunt EU- en nationale beleidsmakers met onafhankelijk wetenschappelijk bewijs en technische ondersteuning.

3. Innovative Europe

Het doel van pijler 3 is, via de European Innovation Council (EIC), Europa koploper maken op het gebied van marktcreërende innovatie. De pijler helpt het algemene Europese innovatielandschap ontwikkelen, onder meer door het EIC-Accelerator programma en versterking van het European Institute for Innovation and Technologie (EIT). Op deze manier bevordert hij de integratie van bedrijfsleven, onderzoek, hoger onderwijs en ondernemerschap.

Wie kunnen Horizon Europe subsidie aanvragen?

Het Horizon Europe programma staat open voor alle soorten organisaties uit de EU-lidstaten en Geassocieerde Landen. Van start-up, mkb, universiteit en onderzoeksorganisatie tot en met grootbedrijf. De EU legt de lat hoog, want alleen de meest innovatieve projecten krijgen subsidie. Daarbij komt dat bij veel ‘calls’ samenwerking van minimaal drie partijen uit drie verschillende landen is vereist. PNO helpt u met zijn uitgebreide Europese netwerk graag met het vinden van geschikte projectpartners voor uw consortium.

Wat biedt PNO aan?

Wij bieden ongeëvenaarde subsidie-expertise en -resultaten aan:

 • 40 jaar praktijkervaring met overheidsfinanciering
 • meer dan 1200 succesvolle EU-subsidieaanvragen sinds 2000, plus slaagkansen voor Horizon Europe en andere Europese subsidieregelingen die structureel ver boven het marktgemiddelde liggen
 • gespecialiseerde teams met ervaren experts
 • specialisten op het gebied van compliance, corporate finance en staatssteun.

Download Horizon Europe magazine

Wilt u uw innovatiestrategie een boost geven met behulp van Horizon Europe? Maar verdwaalt u in het omvangrijke programma? Het (Engelstalige) online magazine van de PNO Group biedt uitkomst met tools en informatie voor een strategie met impact.

Direct contact over uw innovatieplannen met een consultant? Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement