Horizon Europe belicht: Cluster 2 Culture, creativity and inclusive society

Rondom het nieuwe Horizon Europe-programma publiceert PNO een serie artikelen die uitgebreid ingaan op de verschillende onderdelen van het programma. Deze week: Cluster 2 ‘Culture, creativity and inclusive society’.

Wat is het doel van Horizon Europe Cluster 2?

Horizon Europe Cluster 2 is gericht op de verwezenlijking van de EU-doelstellingen en -prioriteiten wat betreft versterking van democratisch bestuur en participatie van burgers, de vrijwaring en bevordering van het cultureel erfgoed, en het inspelen op en vormgeven aan veelzijdige maatschappelijke, economische, technologische en culturele transformaties. Met de Europese sociale en menswetenschappen wil Cluster 2 inzicht krijgen in fundamentele hedendaagse transformaties van maatschappij, economie, politiek en cultuur. Het heeft ten doel empirisch onderbouwde beleidsopties aan te reiken voor een sociaal rechtvaardige en inclusieve Europese groene en digitale transitie en herstel.

Cluster 2 heeft een budget van 2,3 miljard euro.

Welke structuur heeft Cluster 2?

De Commissie heeft de structuur van het Werkprogramma opgezet aan de hand van een aantal bestemmingen (‘destinations’). Deze bestemmingen zijn de volgende:

 1. Onderzoek naar democratie en bestuur
 2. Innovatief onderzoek naar het Europees cultureel erfgoed en de culturele en creatieve industrieën
 3. Innovatief onderzoek naar sociale en economische transformaties

Cluster 2 toegelicht

In deze paragraaf gaan we dieper in op de verschillende bestemmingen.

Bestemming: Onderzoek naar democratie en bestuur

Democratieën zijn kwetsbaarder en fragieler dan in het verleden en over de hele wereld verkeren ze in een crisis. Tegelijkertijd neemt het vertrouwen in de politieke instellingen van de democratie af. Onderzoek naar de vroegere en huidige uitdagingen en spanningen in de democratie draagt bij aan een beter begrip en een versterking van de democratie, haar veerkracht en stabiliteit. Het doel van deze bestemming is het ontwikkelen van empirisch onderbouwde innovaties, beleidsmaatregelen en beleidsaanbevelingen, en ook institutionele kaders die de politieke participatie, de sociale dialoog, de betrokkenheid van de burgers, gendergelijkheid en inclusiviteit vergroten.

Er zijn diverse subsidieoproepen (‘calls for proposals’) waarbij onder meer de volgende onderwerpen (‘topics’) aan bod komen:

Bescherming en koestering van democratieën

 • De toekomst van de liberale democratie in Europa
 • Economische modellen en moderne democratieën
 • Feminisme voor een nieuw democratisch tijdperk
 • Democratische politiek in de buurlanden van de EU
 • Politiek en bestuur in een post-pandemische wereld

De hoogte van de subsidie ligt tussen de 2 miljoen en 3 miljoen euro. De eerste subsidieoproep gaat open in mei 2021 en de deadline is op 9 september 2021.

Bestemming: Innovatief onderzoek naar het Europees cultureel erfgoed en de culturele en creatieve industrieën

Het Europees materieel en immaterieel cultureel erfgoed wordt steeds meer geconfronteerd met een aantal uitdagingen, zoals aantasting door klimaatverandering, vervuiling, natuurrampen of door de mens veroorzaakte rampen, plundering en illegale handel, gebrek aan financiële middelen of onvoldoende valorisatie. De onderzoeksactiviteiten en subsidieoproepen in deze bestemming bewaken, beschermen en dragen cultureel erfgoed over, stimuleren culturele en creatieve industrieën en bevorderen de culturele diversiteit. Zij richten zich op de bescherming van historische locaties en monumenten, kunstvoorwerpen, erfgoedlocaties, cultuurlandschappen, musea en andere culturele instellingen, talen, gewoonten, tradities en waarden.

Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

Erfgoed

 • Groene technologieën en materialen voor het cultureel erfgoed
 • Nieuwe manieren van participatief beheer en duurzame financiering van musea en andere culturele instellingen
 • De culturele en de creatieve sector als motor van innovatie en concurrentievermogen
 • Behoud en opwaardering van cultureel erfgoed met geavanceerde digitale technologieën

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 4 miljoen euro. De subsidieoproepen gaan open in mei 2021 en de eerste deadlines zijn op 9 september 2021.

Bestemming: Innovatief onderzoek naar sociale en economische transformaties

Europa transformeert door veranderingen die van invloed zijn op het levensonderhoud en het welzijn van zijn burgers. Demografische veranderingen, digitalisering, automatisering, aantasting van het milieu, de overgang naar een koolstofarme economie en globalisering brengen complexe sociale en economische uitdagingen met zich mee. De onderzoeksactiviteiten in deze bestemming dragen bij aan een Europese strategie voor inclusieve groei, met inbegrip van sociale, economische, ecologische en historische dimensies. Ze stimuleren onder meer de sociale en economische veerkracht die essentieel is om crisissituaties, zoals COVID-19, het hoofd te kunnen bieden. En ze dragen ook bij aan het migratie- en mobiliteitsbeleid van de EU.

Er zijn diverse subsidieoproepen waarbij onder meer de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Steunverlening in een veranderende wereld van werk en sociale bescherming
 • Bepaling van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheidstrends
 • Aanpak van slechte leerresultaten op het gebied van basisvaardigheden en voortijdig schoolverlaten op nationaal, regionaal en lokaal niveau in Europa
 • Integratie van opkomende nieuwe technologieën in onderwijs en opleiding
 • Op weg naar een nieuwe norm? Werkgelegenheids- en sociale gevolgen van veranderende toeleveringsketens en afnemende handelsintensiteit

Afhankelijk van het onderwerp ligt de hoogte van de subsidie tussen de 2 miljoen en 4 miljoen euro. De eerste subsidieoproep gaat open in mei 2021 en de deadline is op 9 september 2021.

Meer weten?

Wij volgen de ontwikkelingen binnen Horizon Europe op de voet en informeren u direct zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn. Volgende week het laatste cluster in deze artikelserie: Cluster 1 Health.

Met bijna duizend ingediende projecten en een slagingspercentage van ruim twee keer het marktgemiddelde in Horizon 2020, zijn we u in het Horizon Europe programma ook weer graag van dienst. Heeft u vragen over Horizon Europe in het algemeen of Cluster 2 in het bijzonder? Meld u hieronder aan voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte. Of neem direct contact op met de experts van PNO of de onderwijs- en arbeidsmarktspecialisten van Nehem (onderdeel van de PNO Group). Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement