Transport

De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om investeringen in infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol. Binnen transport zijn er daarom diverse subsidies beschikbaar gesteld. Wij zetten de meest veelbelovende transport-subsidies voor u op een rij.

Horizon Europe is het ambitieuze EU-onderzoeks- en innovatieprogramma van ruim 95 miljard euro.
De DKTI-Transport-subsidie is bedoeld voor partijen die werken aan innovaties die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 in de transportsector.
Met CEF Transport, onderdeel van de Connecting Europe Facility (CEF), subsidieert de EU grote projecten die bijdragen aan de verbetering van de Europese transportinfrastructuur.