Transport

De groeiende behoefte aan mobiliteit vraagt om investeringen in infrastructuur en slimme technologieën. Klimaat en veiligheid spelen hierbij een belangrijke rol. Binnen transport zijn er daarom diverse subsidies beschikbaar gesteld. Wij zetten de meest veelbelovende transport-subsidies voor u op een rij.

De DKTI-Transport-subsidie is bedoeld voor partijen die werken aan innovaties die bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2 in de transportsector.
CEF
Met Connecting Europe Facility (CEF) subsidieert de EU projecten die bijdragen aan verbetering van de Europese infrastructuur. Tot 2020 is hiervoor ruim 30 miljard euro beschikbaar.