Life Sciences & Health

In de Life Sciences & Health-keten werken de EU, overheden, universitaire medische centra, medtech- en biotechnologische bedrijven, farmaceutische bedrijven, zorgverzekeraars, zorginstellingen, patiëntenverenigingen en zelfs ICT-bedrijven samen aan veelbelovende innovaties. Een complexe en diverse sector dus, waarin goede samenwerking en financiering essentieel zijn voor succes.

PNO in de Life Sciences & Health-sector

Personalised medicine, verouderingsproblematieken, moleculaire diagnostiek: het zijn een paar voorbeelden van de vele belangrijke thema’s waaraan binnen de sector Life Sciences & Health wordt gewerkt. Maar de vraagstukken zijn vaak complex en kostbaar en kunnen dan ook alleen worden gerealiseerd in samenwerking met andere partijen en ondersteund door bijvoorbeeld publieke financiering. PNO Consultants bedient met een groot en ervaren team de hele innovatieketen in de LS&H-sector. Universiteiten en onderzoeksinstellingen bij de uitwerking en uitvoering van idee en onderzoek, pharma en medtech bij de ontwikkeling en zorginstellingen en ziekenhuizen bij gebruik en uitvoering. Zo kunnen we elke schakel afzonderlijk ondersteunen en tegelijk een idee via ontwikkeling tot uitvoering helpen brengen.