Innovatiekrediet

Bent u een innovatief bedrijf dat werkt aan nieuwe innovatieve producten of bezig is met de klinische ontwikkeling van een medicijn? Dan komt u wellicht in aanmerking voor het innovatiekrediet. Het innovatiekrediet is een overheidskrediet voor Nederlandse bedrijven die werken aan veelbelovende, innovatieve projecten.

innovatiekrediet

Doel van innovatiekrediet

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterkt met het innovatiekrediet de innovatiekracht en duurzame groei van de Nederlandse economie. Het is een overheidskrediet dat risicovolle technische en klinische ontwikkelingsprojecten met een zeer goed marktperspectief financiert.

Voor wie is krediet bedoeld?

Het innovatiekrediet is in principe bedoeld voor elk bedrijf, van start-up tot grootbedrijf, dat werkt aan nieuwe innovatieve producten (inclusief processen en diensten):

 • het moet gaan om een technisch ontwikkelingsproject, dat wil zeggen het moet gericht zijn op de ontwikkeling van een nieuw of sterk verbeterd product (of proces of dienst), dat in technologisch opzicht nieuw (‘uniek’) is voor Nederland
 • óók klinische ontwikkelingsprojecten komen voor het krediet in aanmerking (zowel voor pre-klinisch onderzoek als voor klinisch onderzoek fase I en II)
 • in alle gevallen moet het project specifiek betrekking hebben op de (experimentele) fase die voorafgaat aan de marktintroductie. Die fase is relatief risicovol en dus moeilijk financierbaar via de markt.

Innovatiekrediet in 2023

Het innovatiekrediet kent een aantal belangrijke financiële voorwaarden:

 • Financiële omvang: Een kredietaanvraag is alleen mogelijk bij innovatieprojecten met minstens 150.000 euro aan projectkosten. Dit zijn de kosten die de aanvrager maakt voor eigen rekening en risico: loon, apparatuur, materialen, uitbestedingskosten aan derden.
 • Projectduur: De aanvrager moet een innovatieproject doorgaans binnen vijf jaar afronden. Soms is een periode van zes jaar mogelijk, bijvoorbeeld bij certificeringsnoodzaak en klinische projecten.
 • Kredietbedrag: Het innovatiekrediet is een deel van de totale projectfinanciering. Het maximale kredietpercentage is 45% voor kleine bedrijven, 35% voor middelgrote bedrijven en 25% voor grote bedrijven. Bij samenwerkingsprojecten ligt dit hoger (maximaal 50%). Het krediet is maximaal 5 miljoen euro voor klinische ontwikkelingsprojecten en 10 miljoen euro voor technische ontwikkelingsprojecten.
 • Verder van belang: Het krediet is rente- en risicodragend. De rente hangt af van het risicoprofiel. Terugbetaling gebeurt pas als het project is geslaagd (meestal in zes tot tien jaar). Als het project in technische zin mislukt, kan kredietverstrekker RVO het verstrekte geld kwijtschelden.

Het beschikbare budget in 2023 is 60 miljoen euro: 30 miljoen euro voor technische ontwikkelingsprojecten en 30 miljoen euro voor klinische ontwikkelingsprojecten.

Innovatiekrediet aanvragen? Wij nemen direct contact met u op

Voor het aanvragen van het innovatiekrediet is innovatiekennis belangrijk, net als bij het opstellen van een WBSO-aanvraag. PNO heeft veel ervaring met het succesvol aanvragen van het innovatiekrediet, zoals blijkt uit de case study van Eurekite. Bel 088-838 13 81 of stuur een bericht:

Stuur ons uw bericht


  * = verplicht veld.

  Ja, ik wil de wekelijkse subsidienieuwsbrief ontvangen

  Ja, ik accepteer het   Privacy Statement